Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağıya Salar Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

7
Advertisement

Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar atasözünü ne anlatmak ister? Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar Atasözün anlamı, örneklerle açıklaması.

Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağıya Salar

Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar

Atasözü : Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar.
Açıklaması : Bilgi ve beceri sahibi, erdemli kişi kimseye yüksekten bakmaz.

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

Bilgi, beceri ve görgü sahibi insanların diğer kimselere karşı davranışları alçak gönüllük içerir. Diğer kimselere tepeden bakmaz, ukalalık etmez. Yararlı işler yapan, yararlı eserler veren kimselerin gönülleri de yüce olur. Alçakgönüllük bilgi ve beceri sahibi kimselere ait erdemdir.

Bu sebeple etrafımızda çok bilgili insanlar gördüğümüzde bu atasözü aklımıza gelmelidir. Kendini çok öven insanlar genellikle bilgisiz kişilerdir. Alçakgönüllülük ile ilgili atasözleri 

Açıklaması

Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar atasözümüz alçak gönüllüğü en güzel şekilde açıklayan atasözlerinden biridir. Meyvesi olan ağaçlar gerçekten de dalları ağır geldiği için aşağıya doğru dallarını sarkıtırlar. Alçakgönüllü insanlar da aynı şekilde meyve veren insanlardır. Bu kişiler burun büyüklüğü yapmazlar ve insanlara karşı anlayışlı ve saygılı olurlar. Meyveleri, bilgileri, paraları, kariyerleri vs. ile böbürlenmeyip, her insana insan olduğu için saygı gösteren ve bu dünyanın bilgeliğinden nasiplerini alan kimselerdir. Bu tür insanlarla konuştukça birikimleri ortaya çıkar ancak karşılarındaki kişiye asla rahatsızlık vermezler. Çünkü erdem sahibidirler.

Advertisement

Bir de boş insanlara bakalım. Yani meyve vermeyen ağaçlara. Dalları dimdiktir, dalları aşağı çekecek meyvelerden yoksundurlar. Bu tür insanlar genellikle kendilerini olduklarından daha farklı yerde görürler, karşılarındaki insanları küçümserler. Bu kişiler bilgelik nehrinden içmeyen insanlardır. Burunları bir karış havada dolaşırlar ve sevilmezler. Biraz sohbet edince ne denli boş insan oldukları anlaşılır üstelik kendilerini överler. Alçak gönüllükten uzak bu insanlar için söylenmiş bir atasözümüz daha vardır. “Boş Başak dik durur”. Bu atasözü de benzer şekilde meyvesi olmayan yani içinde buğday olmayan başağın ağırlığının olmamasından dolayı dik durduğunu söyler. Oysa ki içi dolu olan başak ise meyve veren ağaç gibi başını aşağıya salar. Alçakgönüllüdür, içinde cevher gizlidir. Tıpkı erdemli insanlar gibi onların da içini açınca bir cevhere ulaşılır.

Ağaç Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar:

ANAFİKİR : Bilgili, kültürlü, olgun kişiler alçak gönüllü olur.

Meyvenin olgunlaşması, insanın bilgili olması, kültürlü olmasına benzetilmiştir. Olgunlaşma zamana bağlıdır. Çünkü zaman insanlara çok şeyler öğretir, erdemli birer kişi yapar. Bilgi ve kültür, insanın güneşi, suyu, toprağıdır. Bu öğeleri sindirerek almış kişiler, olgunlaşmış kişilerdir. İyi insan olmayı kavramış kişilerdir. Nasıl davranmaları gerektiğini, insanın değerini öğrenmişlerdir. İnsanlara tepeden bakmaz, alçak gönüllü olurlar. İnsanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, hoşgörülü olurlar. Olgun kişiler insan sevgisiyle dolu olurlar.


7 yorum

  1. felipe melo on

    çocuklar ben galatasaray oyuncularından felipe melo 30 yaşındayım bu siteye sizin adınıza teşekkür ediyorum.

Leave A Reply