Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler, Kutlama Mesajları

0
Advertisement

Ahilik Haftası hakkında sözler, kutlama mesajları. Ahilik kültürü, ahilik haftası ile ilgili özlü, güzel sözler, şiirler, resimli güzel sözler.

Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler – Kutlama Mesajları

Osmanlı Devleti, gelenek ve göreneklerine bağlı, örf ve adetlerin yaşatılmasına önem veren, çok kültürlü ve çok uluslu bir yapıdadır. Bu bakımından muhafazakar Türk devletleri arasındadır. Altı yüz yıllık hayatında Osmanlı Devleti geliştirdiği hukuk, ticaret ve devlet sistemleriyle üç kıtada yerleşik bir düzen sağlamıştır.

Osmanlı’nın gelenekçilik kapsamında oluşturduğu müesseselerden biri de ahilik teşkilatıdır. Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı Devletleri’nde sanat, ticaret gibi alanlarda insanların ahlaki olarak yetişmesini ve sorumluluklar üstlenmesini kolaylaştıran eğitici ve öğretici bir yapıdır.

Ahilik sisteminde usta – çırak ilişkisi, gelenekleri bilme, yorumlama ve benimse işleri özellikle yürütülmektedir. Ahilikte yetişmiş insan gücünü arttırmak ve insanları meslek sahibi yapmak amacı güdülmektedir. Bu sistemin kendine özgü kuralları ve kurulları da bulunmaktadır.

Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

 • Türk tarihinde “AHİLİK ” adeta bir “Rönesans” tır. Yenilikler ve güzellikler manzumesidir.
 • Her seherde besmeleyle açılır dükkanımız,
  Hazret-i Selman Pak’tır pirimiz, üstadımız.
  Lafla dükkan açılmaz, boş yere etme telaş,
  Selman-ı Pak de gelse parasız olmaz tıraş.

Ahilik Haftası Sözleri

Advertisement
 • Ahilik; din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir.

Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

 • Sefa geldin ey müsafir, ısmarla kahve içelim,
  İşçi ile sohbet olmaz, bir merhaba der geçelim.
  Doğru olsan ok gibi elden atarlar seni,
  Eğri olsan yay gibi elde tutarlar seni,
  Menzil alır doğru ok elde kalır eğri yay.

Ahilik Haftası Sözleri

 • Ahilik; toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır.
 • Ahilik, halkın sırtından geçinenlere, hortumculara, soygunculara ya da bir köşeye oturup miskin miskin oturanlara karşıdır.

Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

 • Elin, Kapın, Sofran AÇIK
  Gözün, Dilin, Belin KAPALI Olsun.
 • Her sabah Besmeleyle açılır dükkânımız.
  Hakk’a iman ederiz, Müslümandır şanımız.
  Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin.
  Hiylesi hurdası yok, helalinden malımız.
  Müşterilerimiz velinimet, yaranımız yarimiz.
  Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârımız.

Ahilik Haftası Sözleri

 • Ahilik, zengin fakir ayrımı yapmaz. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak, ahilikte bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin bir mesleği ve işi olmalıdır.
 • Birlikten kuvvet doğar.
 • Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
 • Alışverişte, ölçüde, tartıda, DOĞRU ol.

Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

 • İyiliğe iyilik her kişinin karı. Kötülüğe iyilik er kişinin karı.
 • Tek kanatla kuş uçmaz.
 • Ehl-i aşka müptelayım(tutkunum) nemelazım kâr benim,
  Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim
  Dolandım misl-i cihan(cihan misali) bulamadım başıma bir tane tac,
  Ne eğride tok gördüm ne doğruda aç
  Sade pirinç zerde olmaz bal gerektir kazgana (kazana),
  Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana

Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Advertisement
 • İlim Gökyüzündedir, kim onu indirecek.
  Veya yer altındadır, kim çıkaracak.
  Yahut dağların ötesindedir, kim onu getirebilir demeyin.
  İlim kalplerinize yerleştirilmiştir.
  Sıddıkların ahlakıyla ahlaklanın ki,
  kalplerinizde ilim belirerek sizi mutlu kılsın ve korusun

Ahilik Haftası Sözleri


Leave A Reply