Antropolog Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır? Görev ve Sorumlulukları Neler?

0

Antropolog nedir ve nasıl olunur? Antropoloji mezunları, Antropologlar ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Antropologlar insanların kökeni, gelişimi ve davranışlarını inceler. Dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların kültürlerini, dillerini, arkeolojik kalıntılarını ve fiziksel özelliklerini inceler.

Antropolog

Ne İş Yapar?

Antropologlar tipik olarak aşağıdakileri yapar:

 • Doğa ve kültür arasındaki etkileşimle ilgili soruları cevaplamak ve hipotezleri test etmek için araştırma projeleri planlar.
 • Belirli bir uzmanlık veya projeye uygun veri toplama yöntemleri geliştirir
 • Gözlemlerden, röportajlardan ve belgelerden bilgi toplar
 • Alanda yapılan gözlemleri kaydeder ve yönetir
 • İnsan hayatı, kültür ve kökenleri hakkındaki kalıpları ortaya çıkarmak için verileri, laboratuvar örneklerini ve diğer bilgi kaynaklarını analiz eder
 • Rapor hazırlar ve araştırma bulgularını sunar
 • Kuruluşlara politikaların, programların ve ürünlerin kültürel etkileri konusunda tavsiyede bulunur

Beşeri bilimler ve sosyal, fiziksel ve biyolojik bilimlerden elde edilen bilgileri çizip inşa ederek antropologlar dünyanın çeşitli yerlerinde insanların yaşam biçimlerini, dilleri, arkeolojik kalıntılarını ve fiziksel özelliklerini inceler. Ayrıca farklı kültürlerin geleneklerini, değerlerini ve sosyal kalıplarını da inceler.

Birçok antropolog, çalışmalarında sofistike araçlar ve teknolojiler kullanır. Kullanılan ekipman görev ve uzmanlık durumuna göre değişmekle birlikte, genellikle kazı aletlerini, laboratuvar ekipmanlarını, istatistiksel ve veri tabanı yazılımlarını, jeofizik araç ve gereçleri ve coğrafi bilgi sistemlerini içerir.

Bazı antropologlar, aşırı nüfus, doğal afetler, savaş ve yoksulluk gibi mevcut insan meselelerinin sosyal ve kültürel sonuçlarını inceler; diğerleri ise tarih öncesi ve insanların evrimini inceler.

Artan sayıda antropolog, belirli bir kültür veya sosyal grubun ürün talebini inceleyerek işletmeler için pazar araştırması yapar. Örneğin, antropolojik geçmişlerini ve röportajlar, anketler ve gözlemler dahil olmak üzere çeşitli teknikleri kullanarak bir ürünün belirli demografik gruplar tarafından nasıl kullanıldığı hakkında veri toplayabilirler.

Aşağıdaki antropolog türleri örnekleri verilmiştir:

Fiziksel antropologlar

Fiziksel antropologlar olarak da bilinen biyolojik antropologlar, insan türünün evrimini araştırır. İnsan yaşamının erken kanıtlarını ararlar, genetiği analiz eder, primatları inceler ve insandaki biyolojik varyasyonları inceler. Kültür ve biyolojinin birbirini nasıl etkilediğini analiz eder. Bazıları, nüfus demografisini anlamak veya bu popülasyonları etkileyen faktörleri (beslenme ve hastalık gibi) tanımlamak için arkeolojik alanlarda bulunan insan kalıntılarını inceleyebilir. Diğerleri, tıbbi veya yasal ortamlarda adli antropologlar olarak çalışabilir, iskelet kalıntılarını ve genetik materyali tanımlayıp analiz edebilir.

Kültürel antropologlar

Grupların geleneklerini, kültürlerini ve sosyal yaşamlarını inceler. Uzaktaki, sanayileşmemiş köylerden modern kent merkezlerine kadar değişen ortamlardaki sosyal uygulamaları ve süreçleri araştırırlar. Kültürel antropologlar genellikle gözlemledikleri, görüşmeler ve anketler aracılığıyla çalıştıkları ve bilgi topladıkları toplumlarda yaşamak için zaman harcarlar.

Dilbilimci antropologlar

İnsanların nasıl iletişim kurduğunu ve dilin sosyal yaşamı nasıl şekillendirdiğini inceleler. Sözsüz iletişimi, dillerin yapısını ve gelişimini ve diller arasındaki farklılıkları araştırırlar. Ayrıca dilin farklı kültürlerdeki rolünü, sosyal ve kültürel faktörlerin dili nasıl etkilediğini ve dilin bir insanın deneyimlerini nasıl etkilediğini de inceler.

Eğitimi:

Antropoloji mesleğinin eğitimi, üniversitelere bağlı Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve üniversitelerin Fen – Edebiyat Fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Antropoloji Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

Antropologlar, araştırma şirketlerinde, kolejlerde ve üniversitelerde, müzelerde, danışmanlık firmalarında, özel şirketlerde çalışabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. 2012 yılında en çok antropolog ve arkeolog kullanan sektörler aşağıdaki gibidir:

Antropologların çalışmaları, belirli bir işe bağlı olarak geniş ölçüde değişiklik gösterir. Çoğu antropolog bir ofiste çalışsa da, bazıları laboratuvarda numune analiz eder veya sahada çalışır.

Antropologların saha çalışmaları genellikle uzun sürer – yaklaşık 4 ila 8 hafta, bazen daha uzun. Saha ödevleri, antropologların kültürleri hakkında bilgi edinmek için çalıştıkları insanlarla birlikte yaşaması gereken uzak bölgelere veya uluslararası yerlere seyahat gerektirebilir. İş, engebeli yaşam koşullarını ve yorucu fiziksel eforu içerebilir. Antropologların değişen ortamlara uyum sağlamaları, yeni sosyal çevrelere entegre olmaları ve sıklıkla yabancı dilde araştırma yapmaları beklenir.

Alandayken, antropologlar genellikle araştırma tarihlerini karşılamak için uzun saatler boyunca çalışırlar. Sonuç olarak, saha çalışması stresli olabilir.

Antropologlarda Bulunması Gereken Özellikler;

Antropologlar ayrıca aşağıdaki spesifik özelliklere sahip olmalıdır:

 • Analitik beceri. Antropologlar, araştırmalarında sıklıkla kullanılan bilimsel yöntem ve veriler hakkında bilgiye ihtiyaç duyarlar.
 • Eleştirel düşünme becerileri. Antropologlar gözlemlerden, laboratuvar deneylerinden ve diğer araştırma yöntemlerinden mantıklı sonuçlar çıkarabilmelidir.
 • Soruşturma becerileri. Antropologlar, araştırmalarıyla ilgili tüm gerçekleri araştırmalıdır. Sorunları çözmeye çalışmak ve araştırma sorularını cevaplamak için bilgi parçalarını birleştirebilmelidirler.
 • Yazma Becerileri. Antropologlar güçlü yazma becerilerine ihtiyaç duyarlar; çünkü araştırma bulgularını detaylandıran raporlar yazarlar ve sonuçları bilimsel dergilerde ve kamuya açık yayınlarda yayınlarlar.

Leave A Reply