Atatürk’ün Kadına Verdiği Önem

0

Atatürk kadınlara neden ve nasıl önem vermiştir? Atatürk’ün kadınlara verdiği önem ve haklar hakkında bilgi.

Atatürk'ün Kadınlar İle İlgili Sözleri

Advertisement

Atatürk’ün Kadına Verdiği Önem

Atatürk “Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözünden anlaşılacağı üzere kendisi Anadolu kadınına çok güvenmiştir. Türk ulusunun geçmişte elde ettiği büyük başarıyı Türk kadınına ve özverili mücadelesine dayandırmış ve bu düşüncesini her fırsatta dile getirmiştir.

Atatürk; nasıl Türk erkekleri işgallerin süngülerine karşı göğsünü siper ettiyse, bu mücadelenin tüm yaşam kaynağının kadınlar tarafından sağlandığını bilmektedir. Tarlanın sürülmesinde, aile ocağının tüttürülmesinde yer almışlar savaş sırasında, ulusun kurtuluşu için, kış, yağmur, çamur demeyip cephaneyi cepheye ulaştırmışlardır. Bu mücadeleleri Atatürk tarafından da her fırsatta dile getirilmiştir.

Advertisement

♦ Atatürk, toplumların kalkınmasını sadece erkeklerin geliştirilmesine dayandırmamış, kadınların da geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Bunu sağlamak için olanakların ve gerekli şartların oluşturulmasını sağlamıştır.

♦ Atatürk Türk kadınının her zaman erkeklere eşit olarak toplumsal yaşamda yerini almalarını istemiş bu düşüncesini “Kadınlar toplum hayatında erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekleyicisi olacaklardır.” sözleriyle ifade etmiştir.

Kadın ve Atatürk

Kadın ve Atatürk

♦ Günümüzde pek çok kadın eskiden erkeklerin yaptığı işleri yapmaktadır. Bugün taksi şoförlüğünden, tornacılığa kadar farklı meslek yelpazelerinde kadınları görmekteyiz. 2002 yılında Medeni Kanun’da yapılan değişiklikle Türk kadınına; evlendiğinde kendi soyadını kullanabilme, boşanma durumunda ise malların eşit paylaşımı gibi haklar verilerek haklarının kapsamları genişletilmiştir.

> Bugün ülkemizde Türk kadınının hak ettiği yeri alması için çeşitli resmi ve sivil-toplum kuruluşları yer almaktadır. Bu kuruluşlar arasında;

> Kadın Dayanışma Vakfı

> Türk Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Advertisement

> Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı sıralanabilir.


Leave A Reply