Atların Yürüyüş Şekilleri Nelerdir? Kaç Çeşit At Yürüyüşü Vardır?

1
Advertisement

Atın yürüyüş şekilleri nelerdir? Kaç çeşittir, özellikleri nelerdir? Atın yürüyüş şekilleri hakkında bilgi. Adeta, Tırıs, Rahvan ve Dörtnala yürüyüşleri

at

Kaynak: pixabay.com

Atın Yürüyüş Şekilleri

Atın doğal yürüyüşü “adeta”, “tırıs”, “rahvan” ve “dörtnal” olarak dörde ayrılır. At doğal vaziyette, pek yüksek olmayan engellerden de.kolayca geçebilir. Fakat bazı yarış ve binek atlarına değişik sistem ve terbiye şekilleriyle sonradan suni yürüyüşler öğretmek ve atların atlama kabiliyetini yükseltmek mümkündür. Atın dört tabii yürüyüş şekli şunlardır:

1 — Adeta:

Atın kendi halinde yürümesidir. Her ne kadar bir çift ayak, hemen aynı zamanda hareket halinde bulunuyorsa da dört nalın sesi’muntazam olmıyan aralıklarla işitilir. Adeta dört zamanlı bir yürüyüş şeklidir. Ayakların yerden kesilmeleri şu sıra ile olur: 1 — Ön sağ, 2 — Art sol, 3 — Ön sol, 4 — Art sağ.

2 — Tırıs:

Binicilikte buna “süratli” adı verilir. At tabiî haldeyken bu gidişi pek kullanmaz. Atı bu yürüyüşe çalıştırmakla hızı arttırmak mümkündür. Bu gidişte karşılıklı çapraz ayaklar aynı zamanda hareket ederler: Meselâ ön sol ile art sağ aynı zamanda, ön sağ ile art sol aynı zamanda hareket eder.

3 — Rahvan:

Tırıs hızında bir yürüyüş şeklidir. Tırıstakinin aksine çap raz ayaklar değil de, bir yandaki ayaklar birden hareket eder. Tırısta olduğu gibi bunda da iki nal sesi işitilir. Bazı ırklar rahvana kolayca alışırlar, bazılarını alıştırmak çok zordur. Rahvan, aslında develerin yürüyüşüdür. Ayaklar şu sıra ile hareket eder: Ön sağ ile art sağ aynı anda, ön sol ile art sol aynı anda.

4 — Dörtnal:

Atın en hızlı yürüyüş şeklidir. Her iki art ayak birbiri pekinden yerden kesilir ve bu sıçrama ile vücut öne doğru atılır. Vücut biı an için havada kalır, ayaklar yerden kesilir. Sonra vücut ön ayakların önce Dirinin, hemen sonra da ötekinin üzerine düşer. Böylece yere vuran dört nalın sesi gayet belirli olarak duyulur. Ön ayakların hangisi daha önce yere basıyorsa, dörtnal “sağ dörtnal”, “sol dörtnal” gibi adlar alır. Atı çalıştırmakla, verimini arttıracak şekilde biniş yapmakla bu dörtnalı daha da nızlandırmak mümkündür. Buna “yarış dörtnalı” denir. At yarışlarında koşan atların hızları böylece saatte 60-63 km. ye erişir. Bu şekilde koşan bir saf kan İngiliz atının hızı saniyede 17 metre kadardır.

Advertisement

Bunlardan başka atlara, normal bir çalışma ile, atlamayı öğretmek mümkündür. Yarışlarda iyi cins atlar, ortalama olarak, 80 cm. -130 cm. arasındaki engelleri geçerler. Daha yüksek engeller için özel olarak yetiştirilmiş ve çalıştırılmış atlardan faydalanılır. Bu gibi atlar yarışmalarda 2 m. ye kadar olan engelleri aşabilirler, Bundan daha yüksek engelleri aşan atlara da rastlanmıştır. Gene devamlı çalıştırma ile atlar yarışmalarda 8 m. uzunluğundaki engellerin üzerinden de geçebilirler.

“Piyaf”, “piruet”, “pasaj” gibi suni yürüyüşler atı özel bir idmana tâbi tutmakla öğretilir.


1 Yorum

  1. Rahvan atın tabi yani “doğal” yürüyüş şekli değildir. Sonradan öğretilir.
    Dörtnal ın en hızlı haline “Yarış dörtnalı” değil, “Hücum Dörtnalı” denir.
    Yazıda geçen atlama, atın doğasında vardır. Her at bir sakatlığı yoksa cidagosu seviyesinde bir yükseklikten atlar. Calişma binici ile birlikte atlama becerisi kazandırır, geliştirir.

    Sevgiler,

Leave A Reply