Cezzar Ahmet Paşa Kimdir? Osmanlı Veziri, Asker ve Devlet Adamının Hayatı ve Dönemi

0
Advertisement

Cezzar Ahmet Paşa kimdir? Osmanlı askerlerinden Cezzar Ahmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa; Osmanlı askeridir (? – Akkâ 1804). Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın hizmetinde berberlik yaptı, birlikte Mısır’a gitti. Bedevilere karşı girişilen seferde öldürülen 70 kadar Bedevi’nin başını Mısır’a gönderdiğinde “deve kasabı” anlamında Cezzar adıyla anıldı. 1771’de Beyrut’u bombardıman eden Rus Donanması’na karşı yapılan savaşta göze girdiği için, Beyrut mütesellimi oldu. İsteklerine uymadığı Şihaboğulları tarafından Dürzi ve Marunilerle birlikte Beyrut’ta kuşatıldı. Dört ay dayandıysa da Şam’a çekilmek zorunda kaldı. Tahir Ömer Ayaklanması’ndaki başarılarından dolayı Akkâ Muhafızlığı’na atandı (1775). Bir süre sonra da Sayda valisi oldu. Bu görevi sırasında Tahir Ömer’in oğullarından Ali, Osman ve Said ile uğraştı, Tahir Ömer’i yendi. 1775’te Deyrü’l Kamer’i ele geçirdi. 1780’de Şam valisi oldu; Mağrib ve Arnavutlardan oluşan bir ordu kurdu. 1798’de Mısır’ı ele geçiren Napolyon, Akkâ üzerine yürüyünce kenti güçlendirerek tarihsel bir savunma gerçekleştirdi. 24 saatte kenti ele geçireceğini duyuran Napolyon’u ilk kez o yenilgiye uğrattı.

Osmanlı Donanması ile birlikte İngiliz gemilerinden de yardım sağlayan Cezzar Ahmet Paşa, Fransızların ağır bombardımanlarından sonra arka arkaya yaptıkları saldırıların tümünü püskürttü. Fransızlar, 64 gün süren kuşatmayı 21 Mayıs 1789 günü bırakarak Mısır’a çekilmek zorunda kaldılar. Bu savunmadan sonra kendisine yardım etmeyen bölgedeki Arap ailelerini cezalandırdı. 1802’de Yafa’yı da eline geçiren Cezzar Ahmet Paşa, böylece devlete karşı ayaklanmış oldu. Ancak Hicaz’da başlayan Vehhâbi Ayaklanması yüzünden üzerine asker gönderilemeyince kendisinden yararlanma düşüncesiyle Hicaz Seraskerliği’ne atandı. Şam valiliğine ek olan bu görevi ilerlemiş yaşı yüzünden gereğince yürütemedi. Suriye’yi yeni bir karışıklığa sürüklemeden öldü.


Kaynak – 2

Osmanlı vezirlerindendir. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın ikinci Mısır valiliğinde maiyetindeydi, sonradan da Mısır’da kaldı, Arap meselelerinde bilgi kazandı. Bu arada 70 kadar asi Arap’ın başını kestirdiği için kendisine «Cezzar» (kasap) lakabı verilmiştir.

Ahmet Paşa bir ara Şam ve Şam Trablusu valiliklerinde de bulundu, Suriye’de büyük nüfuz kazandı. Bonaparte (Napolyon) a karşı Mısır Serdarı (başkomutan) tayin edildi, İstanbul’dan gönderilen pek iyi talim ve terbiye görmüş 3.000 Nizam-ı Cedit askeriyle Bonaparte’a karşı büyük zafer kazandı. Avrupa’da yenilmez diye tanınan Bonaparte’ı Akka önünde püskürttü. Bu olay, Bonaparte’a Mısır’ı kaybettirmekle kalmadı, onun Doğu’daki bütün emel ve hayallerinin iflası demek oldu. Bunun üzerine General Bonaparte Fransa’ya döndü, bu şekilde tarihîn akışı değişti.

Mısır, Türkler tarafından Fransız işgalinden kurtarıldıktan sonra, Ahmet Paşa, Arabistan’daki asi Vehhabilere karşı çarpışacak kuvvetlere komutan atandı. Fakat bu sıralarda öldü.

Advertisement

Leave A Reply