Firavun II. Pepi Hakkında Bilgi

0

II. Pepi kimdir? Mısır firavunlarından Neferkare olarak da bilinen II. Pepi’nin hayatı ve yaşadığı dönem ile ilgili bilgiler.

II. Pepi (Neferkare), Eski Mısır’da 6. sülalenin (İÖ y. 2345 – y. 2181) beşinci firavunu.

Devletin iç ve dış sorunlar nedeniyle zayıfladığı bir dönemde hüküm sürmüştür. Altı yaşında tahta çıktığı ve Yeni Krallık firavun listelerine göre 94 yıl tahtta kaldığı kabul edilir. Yaşadığı dönemden kalma metinlerde hükümdarlığının 62. ve 65. yıllarına ilişkin bilgi vardır.

Babası I. Pepi’nin hükümdarlığının son yıllarında doğdu. Üvey ağabeyi Merenre’nin genç yaşta ölmesi üzerine çocuk yaşta tahta çıktı. Bir süre annesi naibelik yaptı; istikrarı ise firavun ailesinin hizmetindeki eski görevliler sağladı. Aşağı Nübye ve Punt’a (Somali kıyısı) karşı düzenlenen ticaret ve fetih amaçlı seferler direnişle karşılaştı ve dış ilişkilerde sorunlar ortaya çıktı.

Ülke içindeyse vezirlik önceki firavunlara hizmet etmiş aileden bir dizi başka görevliye geçti. Mezar yapılarına ayrılan aşırı harcamalar ülke kaynaklarını tüketti. Dahası, güçlü yerel soylular yetenekli insanları çekerek başkentten ayrılmalarına neden oldular. Pepi krallığın sorunlarıyla ilgilenmekten çok ölülere karşı görevlere önem verdi. Hükümdarlık döneminin çok uzaması da Mısır’ı, etkin bir öndere gereksinim duyduğu sırada bunak bir hükümdarın yönetiminde bıraktı. Çocukları arasında Pepi’den uzun yaşayanlar kısa sürelerle tahta çıktılar ve 6. sülelenin yıkılışı sırasındaki siyasal ve ekonomik krizlerle baş edemediler.

Pepi’nin Nil kıyısında, Kahire’nin karşısına düşen Sakkara’daki piramidi 5. ve 6. sülale piramitlerinin en büyüklerindendir.


Leave A Reply