Hermann Graf Keyserling Kimdir?

0
Advertisement

Hermann Graf Keyserling kimdir? Hermann Graf Keyserling hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi.

Hermann Graf KeyserlingHermann Graf Keyserling; Alman filozofu ve yazarıdır (Könno 1880 -İnbruck 1946). Penau’da Rus Gymnasium’unu bitirdi. Doğabilimci olmak amacıyla Doprat, Cenevre, Heidelberg ve Viyana üniversitelerinde zooloji, kimya, jeoloji öğrenimi yaptı. 1902’de Viyana Üniversitesi’nde felsefe doktoru oldu. Her yıl yaptığı Avrupa gezilerine 1911-1912’de yaptığı dünya gezisi, 1914’te yaptığı Afrika gezisi ve sonra Amerika gezileri eklendi. 1919′ da Prens Bismarck’ın torunuyla evlendi. 1920’de Darmstadt’da “Bilgelik Okulu”nu -Schule der Weisheit- kurdu.

Keyserling’in görüşünde değişik etkilerle karlışaşılır: Örneğin felsefesinde Kant, Dilthey, Schophenhauer, Berg-son yanında Hint felsefesinden de motivler bulunur. İlkin Dilthey etkisinde bir yaşama filozofudur. Yaşama anla-şında “anlam” odak kavramdır. Giderek bir kültür felsefesine girer ve bir kültür filozofu olarak ortaya çıkar. Kültürde yöre etkisini gözardı etmeyen Keyserling’e göre kültür insanının manevi varlığıdır. Bu yörede biçimlendirilir, sonra yeniden insana geri verilir. Bu manevi varlığın kavranabilmesi için bilgiden çok bilgeliğe, bilge kişide bulunabilecek iç duyuşa gerek vardır. Çünkü manevi varlıkta değişik yaşama ve kültür formları uyum içine girerler. Ancak orada insan dünyayı ve tarihe aşan yaşama idealini bulabilir. Çok kültürlülük olayını böylesine evrensel uyum içine koyan ve oradan insana, topluma yaşama yolunu gösterecek ereği çıkartan Keyserling’in gezileri de bu görüşlerinin denetlenmesi, pekiştirilmesi amacına dayanıyordu. 1938’de patlak veren olaylar onu kendine kapanmaya itti.

Başlıca eserleri: Dünyanın Yapısı (Das Gefüge der Welt) 1906, Doğa Felsefesine Giriş (Prolegomena zur Naturphilosophie) 1910, Bir Filozofun Gezi-Güncesi (Reisetagebuch eines Philosophen) 1919, Sanat Olarak Felsefe (Philosophie als Kunst) 1920, Sur l’Art de la Vie (Yaşama Sanatı Üzerine) 1936, Güney Amerika Düşünceleri (Südameriknische Meditationen) 1938, Stillere ve Düşünüşlere Bakışlar (1941), Kökene İlişkin Kitap (Das Buch von Ursprung) 1947, Zamanda Gezinti (Reise durch die Zeit) 1948.


Leave A Reply