İbn Zeydun Kimdir?

0

İbn Zeydun kimdir ve ne yapmıştır? İbn Zeydun hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri hakkında bilgi.

İbn Zeydun

İbn Zeydun; tam adı Ebu’l-velid Ahmed BİN Abdullah bin Ahmed bin Galib bin Zeydun (d. 1003, Kurtuba [Cördoba] – ö. 18 Nisan 1071, İşbiliye [Sevilla]), özellikle mektup türünde başarılı örnekler vermiş Arap şairdir.

Mahzun kabilesindendi. Küçük yaşta yetim kaldı. Dönemin değerli bilginlerinden ders aldı. Yazdığı şiirlerle 20 yaşındayken üne kavuştu. Endülüs Emevi halifelerinden III. Mustekfi’nin kızı Vallade’ye âşık olup şiirler yazınca Kurtuba emiri ibn Cevher onu tutuklattı.

İbn Cevher’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ebu’l-Velid, İbn Zeydun’u serbest bıraktı ve elçi yaptı. Bir süre Batliyos’ta (Badajoz) kalan ibn Zeydun daha sonra İşbiliye’ye giderek emir el-Mu’tezid’in veziri oldu. Başlıca yapıtları Tercüme-i Şerhi’l-Uyun fi Risale-i İbn Zeydun (1841), İbn Cevher’e yazdığı mektupların bir bölümünden oluşan Risaletul-Ciddiye (1889) ve Divan’ıdır (1951).


Leave A Reply