Kalküta Nerededir? Kalküta Tarihi

0
Advertisement

Kalküta hangi ülkededir? Kalküta şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Hindistan Kalküta hakkında bilgi.

kalkutaKalküta; Hindistan’ın doğusunda kent, Batı Bengal Eyaleti’nin merkezidir. Hindistan’ın ve dünyanın en büyük kentlerinden biridir. Banj-Brahmaputra Deltası’nın verimli toprakları üzerinde, Hoogly Irmağı’nın Bengal Körfezi’ne döküldüğü yerden 145 km içeride, Bangladeş sınırına 64 km uzaklıktadır. Kent merkezi, Hoogly Irmağı’nın doğu kıyısında kurutulan bataklık alanda kuruludur. 1.300 km2’lik bir alana yayılan kent, ırmağın her iki kıyısında 100 km boyunca uzanır. Nüfusun büyük bölümünü Bengali dili konuşan Bengalliler oluşturur. Ayrıca çok çeşitli azınlıklar ve diller vardır. Artan nüfus, kent çevresinde, yeni yöre kentlerin doğmasma yol açmıştır. Kent merkezi dışındaki, konutlar, gecekondu tipinde sağlıksız yapılardır. Nüfusun yaklaşık 3 milyonu tek odalı, suyu ve tuvaleti bulunmayan konutlarda otururken, 50 binin üzerinde insan, park ve sokaklarda yatıp kalkar. Sık sık başgösteren salgın hastalıklar önemli oranda nüfus kayıplarına yol açar. Kalküta Üniversitesi’ne her yıl 100 binin üzerinde yeni öğrenci katılır. 18. yüzyılda İngilizler tarafından çağdaş bir anlayışla kurulan kent merkezinde 3 km uzunluk ve 1.5 km genişliğinde parkı, mermerden yapılmış dev Victoria Anıtı, müze, kamu kuruluşları yapılan, Adalet Sarayı, Batı Bengal Eyalet Valiliği konutu, parlamento, banka, ticaret kuruluşları vardır. Kalküta, dünyanın en büyük jüt işleme tesislerini içerir. Metal, makine, elektrikli aygıtlar, dokuma, kimya, ilaç, besin, kağıt, öteki önemli endüstri dallarıdır. Liman olanakları, çeşitli yörelere bağlantılı karayollan ve demiryollarıyla önemli bir ulaştırma merkezidir. Limandan, başta jüt olmak üzere, çeşitli tarım, endüstri ürünleri, manganez filizi, kömür, deri, çay dışsatımı yapılır.

Tarih. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi. Sutanati adı verilen kentin bugünkü yerinde ilk ticaret merkezini kurdu. 1686’da Moğol saldırılarına uğradı, 1687’de Moğollardan aynı yerde kent kurma izni alındı. 1968’de İngilizlerin mülkiyet hakları tanındı. İlk yıllarda Fort William adıyla gelişti. 1756’da Mürşidabad Prensliği tarafından ele geçirildi. 6 ay sonra İngilizlerce geri alındı, kale yeniden yaptınldı. 1774’te, Fort William’in ilk genel valisi olarak atanan Wareen Hastings, Bombay ve Madras’a kadar olan bölgeyi etkisi altına aldı. Kalküta, böylece Hindistan’daki ilk İngiliz yönetim merkezi oldu. 1912’ye kadar Hindistan’a, 1947’ye kadar Bengal Eyaleti’ne başkentlik yaptı.


Leave A Reply