Kızılay İle İlgili Yazı – Kızılay Tarihçesi Kuruluşu Görevleri Amacı Nedir?

15
Advertisement

Kızılay nedir? Kızılay ile ilgili genel bilgiler veren Kızılay’ın görevleri, kuruluşu, tarihçesi ve çalışma şartları hakkında bilgi veren yazı

Kızılay Yardım Çadırları

Kızılay İle İlgili Yazı

Kızılay, savaş, deprem, yangın, hastalık salgını, su baskını gibi felaket sıralarında zarar görenlere yardım eden bir hayır kurumudur. Felaket anları dışında da yoksullara daima yardım eder. Kızılay bugün çeşitli sağlık, yardım tesisleriyle yurttaşa büyük çapta hizmet etmektedir.

1861’de Cenevre’de uluslararası bir kongrede bütün dünyada, savaşta, barışta, halka yardımcı olacak derneklerin kurulması kararlaştırılmış, ayrıca bu konuda bir anlaşma imzalanmıştı. Cenevre konferansında Osmanlı hükümetini temsil eden bir kimse bulunmamış, devrin ihmalci idarecileri bu işle hiç ilgilenmemişlerdi. Yurdumuzda ancak 1877 yılı ağustos ayında, Sadrazam Hüsnü Paşa’nın yardımıyla, ilk Hilâli-ahmer Cemiyeti resmen kuruldu.

Kızılay

Cumhuriyet’in ilanından sonra Hilâl-i Ahmer Cemiyeti daha da geliştirildi, Ankara’da büyük bir merkez binası yaptırıldı. Ayrıca 1925’te istanbul’da Haseki Hastanesi’ne bağlı olarak Kızılay Hemşire Okulu açıldı. Atatürk 28 nisan 1935 tarihinde “Hilâl-i Ahmer” adını Kızılay olarak değiştirdi. Aynı yılın mayıs ayında da Kızılay’a bağlı olarak Türkiye Gençlik Kızılay Kurumu kuruldu.

Advertisement

Kızılay’ın çeşitli sağlık kurumlarından başka bir de kan programı vardır. Bu arada kurulan «kan bankaları» son yıllarda mükemmel işler bir hale gelmiştir. Her yıl düzenlenen Kızılay Haftası‘nda (29 ekim – 4 kasım) Kızılay’ın önemi, faydaları belirtilir, bu arada şimdiye kadar yapılan işler anlatılır.

Kızılay ülkemizin gurur duyduğu kurumlardan birisidir ve hemen hemen her kıtaya günümüzde yardım eli uzatmış bir kurumdur.

Kızılay'ın Tarihçesi

Kızılay Tarihçesi

1861 yılında Henri Dunaut adlı bir İsviçreli’nin girişimiyle Cenevre’de milletlerarası bir kongre toplandı. Bütün dünyada, savaşta, barışta halka yardımcı olacak derneklerin kurulması kararlaştırılmış ve bir anlaşma imzalanmıştı. İlk dernek savaş yaralılarına yardım için kurulmuştur. Adı da “Savaş Yaralılarına Yardım Komitesi” idi.

Cenevre Konferansı’na Osmanlı devleti temsilci göndermedi ve bu işle hiç ilgilenmedi. Daha sonraları 1868 yılında Miralay Abdullah Bey, Serdar Ömer Paşa, Tıbbiye Nazırı Marko paşa, Kırımlı Dr. Aziz Bey’in çalışmalarıyla Mecruhin-i Asakir-i Osmani’-ye Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı Askerlerine Yardım Derneği) kurulmuştur. Osmanlı devleti Cenevre Anlaşması’nı imzaladı. 1869 yılında toplanan ikinci konferansa Berlin büyük elçisini temsilci göndererek katıldı.

1877’de Sadrazam Hüsnü Paşa’nın yardımıyla Mecruhin’i Asakir-i Osmani’ye Muavenet Cemiyeti, daha geliştirilerek Hilâli Ahmer (Kızılay) adını aldı. Bu cemiyetin başkanlığına Dr. Hacı Arif Bey getirilmiştir.

Advertisement

1877’de Osmanlı-Rus Savaşı devam ederken, yaralılara ve muhtaç kimselere altmış binden fazla altın harcayarak büyük yararlık göstermiştir.

Savaştan sonra ilgi gösterilmeyen “Hilâli Ahmer Cemiyeti”nin I. Meşrutiyet’in ilânından sonra yeniden düzene sokulması düşünüldü. Hariciye Nazırı Rifat Bey, Dr. Besim Ömer, Dr. Esat Paşa’nın çalışmalarıyla Hilâli Ahmer’in tüzüğü hazırlandı, ilk kongresi 7 Nisan 1911’de İstanbul’da yapılarak tekrar faaliyete geçti. Cumhuriyet’ten sonra cemiyet daha da geliştirildi. Ankara’da büyük bir merkez binası yaptırıldı. Atatürk, 28 Nisan 1935’te “Hilâli Ahmer” adını “Kızılay” olarak değiştirdi. Aynı yılda Kızılay‘a bağlı olarak “Türkiye Gençlik Kızılay Kurumu” kuruldu.


15 yorum

  1. İyiyim 83. Bu fiyata böyle bir şey var, ama bu kadar çok şey öğrendim, işten önemli paralar

Leave A Reply