Milli Egemenlik İle İlgili Şiirler, Milli Egemenlik, Bağımsızlık Konulu Şiirler

1

Milli egemenlik, bütünlük, bağımsızlık konulu şiir örnekleri. Milli egemenlik, milletin bağımsızlığı, istiklali ile ilgili Şiirler.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Sözünün Anlamı

Milli Egemenlik İle İlgili Şiirler

MİLLÎ EGEMENLİK

ATATüRK’ün ilkesinin
Yolu Millî Egemenlik
Anadolu Bahçesinin
Gülü Millî Egemenlik

Milletçe Anayasamız
Büyük Millet Meclisimiz
Millî irade sesimiz
Dili Millî Egemenlik

içine sevgi katmıştır
Temeli sağlam atmıştır
Vatanıma uzatmıştır
Eli Millî Egemenlik

Türk’üz medenî bir millet
Sevgilimiz Cumhuriyet
Estirir bize Hürriyet
Yeli Millî Egemenlik

Mübarek aziz toprağım
Üstündeki Albayrağım
Barıştır açan yaprağım
Dalı Millî Egemenlik

Yakmış sönmez ocağını
Süslemiştir ‘her çağını
Açmış sıcak kucağını
Kolu Millî Egemenlik

Tarihinde destanında
Damarda asil kanında
Vatanımın her yanında
Dolu Millî Egemenlik

Güzel olan her bir şeyin
Bugünün ve geleceğin
Gönlümde açan çiçeğin
Balı Millî Egemenlik

Ata’dan büyük hatıra
Bayram oldu çocuklara
Bugünlere vara vara
Yılı Millî Egemenlik
Şeref Taşlıcalı


VAR DEDİ

Ruhumda duygumda adım atanda
Canda Millî Egemenlik var dedi
Bayrak gölgesinde aziz vatanda
Şanda Millî Egemenlik var dedi

Ankara’da yeni atılan maya
Türk sesini duyurmuştur dünyaya
Bir sevgi gönderdi Anadolu’ya
Önde Millî Egemenlik var dedi

ilk Meclis açıldı şenlendi vatan
Söktü şafak umutlandı atan tan
Bindokuzyüz yirmi, yirmi üç Nisan
Günde Millî Egemenlik var dedi

Başkan, Başkomutan Mustafa Kemal
Dahidir her işi yaptı mükemmel
Kurduğu Devlete ilk attı temel
Yönde Millî Egemenlik var dedi

Haykırarak yüce dağdan yol açtı
Hürriyeti filizlendi dal açtı
Kadın, erkek, sevgi ile kol açtı
Kanda Millî Egemenlik var dedi

Türklüğü ebedî var sayan önder
Kurtuluş uğruna baş koyan önder
«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» diyen önder
Bunda Millî Egemenlik var dedi

Söner mi Türklüğün yanan ocağı
Binlerce yıl sürmüş tarihi çağı
Babası, Anası, Doğan Çocuğu
Bende Millî Egemenlik var dedi

Gururla dalgalan ayım yıldızım
İçimde ne sancı kalır ne sızım
Askerim, Gençliğim, Gelinim, Kızım
Sende Millî Egemenlik var dedi

Cumhuriyet onun büyük eseri
Şenlenmiştir vatanımın her yeri
Hedefimiz önde gitmek ileri
Fende Millî Egemenlik var dedi

Şeref TAŞLIOVA


EGEMENLİK ULUSUN

Büyük bayram sevinci
Gene sardı yurdumu
Gene gördüm törende,
O kahraman ordumu.

Titreterek yerleri,
Akın akın gidiyor.
Mehmetçiğin gözleri,
“Bu vatan benim” diyor.

Elbette senin… Eskiden
Padişahın kulusun,
Cumhuriyet devrinde,
“Egemenlik ulusun!”
İsmail Hakkı Sunat


MİLLÎ EGEMENLİK BARIŞI SAĞLAR

Millî egemenlik, millet onuru
Barış, insanlığın ortak gururu.

Uygarlığın beşiğidir yurdumuz
Barışın bekçisi şanlı ordumuz
Egemendir her alanda ferdimiz

Millî egemenlik barışı sağlar
Barışla yaşanır en mutlu çağlar.

Millî egemenlik tutkumuz bizim
Barışla süslenir ufkumuz bizim
Hür doğup, hür ölmek hakkımız bizim

Millî iradeyle aşılır dağlar
Barışla yaşanır en mutlu çağlar.

ATATüRK’tür çağdan çağa öncümüz
Yarınların güvencesi gencimiz
Yok kimseye tarih boyu hıncımız

Sevgi, kinden daha üstün dağ kadar
Barışla yaşanır en mutlu çağlar.

Cehaletten, gerilikten kaçarız
ilimle, irfanla ışık saçarız
Bütün insanlığa kucak açarız

Sevgiyle güçlenir dünyada bağlar
Barışla yaşanır en mutlu çağlar.

Gafilleri uyarıştan yanayız
Kardeşlikten ve barıştan yanayız
Sevgi dolu bir yarıştan yanayız

Dostlukla şenlenir yurtlar, otağlar
Barışla yaşanır en mutlu çağlar.

«Barış Yılı», «Barış Çağı» olmalı
Bütün yollar sevgi ağı olmalı
insanlarda gönül bağı olmalı

O zaman yeşerir bahçeler, bağlar
Barışla yaşanır en mutlu çağlar.
Ayhan İNAL


MİLLÎ EGEMENLİK, MİLLÎ BÜTÜNLÜK

Vatan toprağından kaynamış, coşmuş
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük
Biri birisine güzel yakışmış
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük.

ATATÜRK göstermiş bize bu yolu
Onun ilkeleri aydınlık dolu
Kayıtsız ve şartsız Milletin malı
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük

Ankara’da açtı Millet Meclisi
Dünyayı titretti Türk’ün gür sesi
Zafer müjdecisi vatan sevgisi
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük

Yüce bir Milletin sembolü oldu
Geçmişten bu güne ebedî kaldı
Sonsuza dek gönüllere kök saldı
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük.

Albayrağı dalgalanır elinde
Türk çocuğu türkü söyler dilinde
Huzurla yaşatır kendi halinde
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük

Şanlı Cumhuriyet Türk’ün gururu
Vatan candan aziz, Bayrak göz nuru
Hürriyet ışığı güneşten duru
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük

Birisi ağızdır, birisi dildir
Birisi bedendir, birisi koldur
İkisi de birbirinden güzeldir
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük

Milletimi amacına yetiren
iman tarlasında inanç bitiren
Vatanıma sevgi, düzen getiren
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük

Birbirini sevmek, saymak demektir
Çalışmak, kazanmak doymak demektir
Yenilenen çağa uymak demektir
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük

Şeref der ki iyi düşün derinden
Oku, öğren nasihat al yerinden
ikisi ayrılmaz biribirinden
Millî Egemenlik, Millî Bütünlük.
Şeref TAŞLIOVA


1 Yorum

Leave A Reply