Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Makale – Öğretmenlik Hakkında Yazı

0
Advertisement

Öğretmenlik mesleği ile ilgili makale. Öğretmenlik nasıl meslektir? Öğretmenlik mesleğinin genel nitelikleri ve özellikleri hakkında bir makale.

Öğretmenlik

Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Makale

Geçmişten günümüze birçok farklı meslek ortaya çıkmıştır. Bu mesleklerin bazıları zaman içerisinde önemini kaybetmiş ve tarih sayfasında sadece isimleri kalmıştır. Ancak öğretmenlik mesleği insanlık tarihinde çok eskilere dayanıyor olmasına rağmen, önemini kaybetmek şöyle dursun bu konuda insanların arayışları, bu mesleği daha nitelikli hale getirmek için uğraşları durmaksızın devam etmektedir. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin artık öğretmenliğin önemi tartışılmamakta, daha donanımlı öğretmenler nasıl yetiştirilebilir tartışmaları ve çalışmaları her geçen gün artarak devam etmektedir.

Bu arayış şüphesiz tesadüf değildir. Öğretmenlik mesleğini önemli kılan malzemesidir. Çünkü öğretmenleri iyi yetiştirecekleri bireyler önce aileleri ve toplumu sonrada ülke ve tüm dünyayı etkilemektedir. Tabi ki böylesine önemli olan bir konuda gerek ülke yöneticileri gerekse ailelerin seçici olmaları bir zorunluluktur. Bireylerin iyi yetişmesinde en temel belirleyici şüphesiz ki öğretmenlerdir. Toplumdaki bireylerin her geçen gün bu bilince ulaşması öğretmenlik mesleğinin öneminin daha da artmasına neden olmuştur. Öğretmenlik mesleğinin çok boyutlu bir yapıya sahip olması günümüzde öğretmenin sahip olması gereken özellikler, yeterlilikler ve niteliklerin neler olması gerektiği konusundaki arayışların artmasına ve bu konuda akademik çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur.

İnsanların hayatlarından çıkaramayacakları en temel kavramlardan biri muhtemelen öğretmendir. Yaşlısından gencine bütün bireylerin zihninde bu kavramın önemli bir yeri vardır. Birçoğumuz öğretmenlerimizin isimlerini ve öğrencilik yıllarımızı hatırlarız. Bunun temel sebebi öğretmenin bireyler üzerindeki etkisinin oldukça büyük olmasıdır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin bireyler üzerindeki etkisinin görülmesi uzun zaman dilimine ihtiyaç duyar. Bu durum öğretmenlik mesleğinin en zayıf yanıdır. Bu özellik alan dışından kişilerin zaman zaman öğretmenlik mesleğine kolayca talip olmasına da yol açmıştır. Oysa öğretmenden kaynaklanan hatalar çok geç fark edilir fakat telafisi mümkün değildir. Öğretmenin farkında olmadan yaptığı hatalar öğrencileri ruhsal yönden olumsuz etkileyebilir hatta okuldan uzaklaşmasına sebep olabilir. Tüm bunların yanı sıra bu hatalar öğrenciyi içine kapanık bir birey haline bile getirebilir.

Bu bağlamda öğretmenlik mesleğini seçen her birey bu mesleğin sorumluluklarını alabilecek donanıma ve kişisel özelliklerine sahip olmalıdır. Öğretmen, öğrenciyi hal ve hareketleriyle de etkilemektedir.

Advertisement

Leave A Reply