Rauf Yekta Bey Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü müzik bilginlerimizden birisi olan Rauf Yekta Bey hayatı ve sanatı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Rauf Yekta Bey
RAUF YEKTA BEY (1871 – 1935)

Ünlü bir müzik bilginimizdir. Yüksek öğrenimini bitirdikten sonra çeşitli memurluklarda bulundu, 1923’te memurluktan ayrıldı. Klâsik Türk müziği üzerine yazılmış eserlerin çoğunu topladı, zengin bir müzik kitaplığı yaptı, bunları inceledi.

Rauf Yekta Bey klâsik Türk müziğini Zekâi Dede’den, müziğin matematik ve fizik kısmını da büyük bilgin Salih Zeki Bey’den öğrenmişti. Kalemi kuvvetli bir edip olduğu için, maksadını iyi ifade ederdi. Türk müziği nazariyatı, tarihi üzerinde ilk ilmî yayınlar onun eserleridir. Yıllarca H. S. Arel ve Dr. S. Ezgi ile beraber klâsik Türk müziği üzerinde ortaklaşa çalıştı. Sonradan her üç bilgin, ayrı yerlerde bulunmaları yüzünden, klâsik Türk müzik bilgisi üzerinde kendi başlarına çalışmaya devam ettiler. Rauf Yekta Bey, klâsik üslûpta eserler de besteledi. Her çeşitten 30 kadar eseri içinde en ünlüleri Yegâh Mevlevî âyini, Tâhir-Bûselik Kâr, güftesi Hâmid’in olan Tekbir’dir.


Leave A Reply