Sandık Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Sandık ne anlama gelir? Sandık kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapılmış, kapaklı ev eşyası
“Dolabını, sandığını, kitaplarını, defterlerini didik didik aradık, bulamadık.” – Y. Atılgan
2. Meyve, sebze koymaya yarayan, tahta veya plastikten yapılmış, dört köşe kap
3. Bir kurumda para alınıp verilen yer
“Mal sandığı. Sandık emini.”
4. Kamu kesiminde çalışan personelin sosyal güvenlik işlerini yürüten kuruluş
“Emekli Sandığı.”
5. Yapılarda kum, çakıl vb. şeyleri ölçmek için kullanılan, üstü ve altı açık, dört köşeli tahtadan ölçü aleti
6. Kamu kesiminde çalışan personelin kendi durumunda düşük faiz ve taksitler hâlinde geri ödemek üzere borç para aldığı birim
7. Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu
8. Mahalle tulumbacılarının omuzda taşıdıkları sandık biçimi tulumba
sandığa gitmek
çeyiz hazırlamak
“İleride yine ona gönderilmek üzere bir de sandık düzmesine ne mâni vardı.” – R. N. Güntekin
1. seçim kararı almak
2. oy kullanmak
seçimde ağır yenilgiye uğratmak
“nesi varsa giyer, nesi varsa yer” anlamında kullanılan bir söz
seçimle işbaşına gelmek
Sandık balığıgillerden, tropikal denizlerde yaşayan, vücudu çok kenarlı sert kemik plakalardan oluşan zırh ile kaplı, 0,5 metre kadar olabilen bir balık (Lactophrys triqueter)
Seçimlerde sandık kurulunun başkanlığına getirilen kimse
Seçimlerde aynı sandığa oy atacak kişilerin tümü
Hükûmet veznedarlığı
Saklanmak üzere sandığa konulan eşya
Yapılan seçimin kurallara uygun olup olmadığını sandık başında kontrol eden parti temsilcisi, sandık müşahidi
Seçimlerde bir sandık çevresinde oy verme işleminin düzenli yapılmasını sağlayan görevliler
Sandıkta havalandırmadan uzun süre saklanan eşyada oluşan pas renginde leke
Sandık gözlemcisi
Sandık, sepet vb. ev eşyasının konulduğu küçük oda
“Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin / Sandık odalarında” – O. V. Kanık
Ortada olan her şey
“Sandık sepet, topladı götürdü.”
İnce dallardan örülmüş ve çoğu meşin ile kaplanmış, sepete benzeyen sandık
Ayakkabı boyacılarının boya, fırça, cila vb. gereçlerini koydukları ve müşterinin ayağını basıp ayakkabısını boyattığı, omza asılarak taşınabilir bir tür küçük sandık
Para alıp veren devlet dairesi
Seçimlerde oy pusulalarının içine atıldığı mühürlü sandık
Seçimde oyların içine atıldığı sandık
Sosyal yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla kurulan dernek veya kurum


Leave A Reply