3. ve 4. Kılıç Arslan Kimdir? Hayatları, Dönemi Önemli Olaylar ve Gelişmeler

0
Advertisement

3. Kılıç Arslan ve 4. Kılıç Arslan kimdir? Bu Anadolu Selçuklu hükümdarlarının hayatları, dönemlerinde yaşanan siyasi gelişmeler, olaylar hakkında bilgi.

selçuklu

3. Kılıç Arslan

3. Kılıç Arslan; Anadolu Selçuklu sultanı (? -Gövele 1205).

II. Süleymanşah’ın oğludur. Babasının 1204′ te ölümü üzerine henüz çocuk yaşta tahta çıktı. Bir yıldan az süren hükümdarlığı sırasında Isparta fethedildi. Kılıç Arslan tahta çıkınca, Türkmen beyleri İstanbul’da bulunan Gıyasettin Keyhüsrev’i tahta davet ettiler. Kılıç Arslan’ın adamları Konya’yı, I. Gıyasettin Keyhüsrev’e karşı savundular. Ancak sonunda kent halkının yardımıyla 1205 Şubat’ında tahta çıkan I. Gıyasettin Keyhüsrev, Kılıç Arslan’ı Gavele Kalesi’ne sürdü ve genç sultan orada öldürüldü.

4. Kılıç Arslan

4. Kılıç Arslan; Anadolu Selçuklu sultanıdır (? 1238 – Aksaray 1266).

Hükümdarlık dönemi: 1249-1266.

Advertisement

II. Gıyasettin Keyhüsrev’in ortanca oğludur. II. İzzettin Keykavus tarafından Moğol Hükümdarı Güyük Han’ın tahta çıkış töreninde bulunmak üzere Moğolistan’a gönderildi. Dönüşünde ağabeyinin tahtından Uzaklaştırıldığına ilişkin bir ferman getirdi ve 1248’de Sivas’ta hükümdarlığını ilan ettiyse de Celalettin Karatay’ın çabalarıyla üç kardeş birlikte sultan ilan edildiler (1249). Bu durum uzun sürmedi ve Kılıç Arslan 1454’te yeniden Kayseri’de bağımsızlığını duyurdu. Fakat kardeşlerine yenilerek önce Amasya, soma da Uluborlu’da hapsedildi. Moğol Valisi Baycu Noyan 1256’da Keykavus’u yenince Kılıç Arslan serbest bırakıldı ve tahta oturdu. Baycu’nun ayrılmasını fırsat bilen Keykavus, yeniden tahtı ele geçirdi. 1262’de Keykavus, Muinettin Pervane karşısında tahtı kesin olarak terketmek zorunda kalınca, Kılıç Arslan tüm ülkenin sultanı oldu.

Türkmen Beyi Mehmet Bey, 1262’de öldürülünce tüm kıyı bölgesi Türkmenleri onu sultan tanıdılar. Kılıç Arslan Muinettin Pervane ile birlikte 1265’te İlhanlı Hükümdarı Hulagu’nun yerine tahta geçen Abaka Han’ı ziyaret ettiler. Bu arada iç karışıklıklardan yararlanan Trabzon Rumları, Sinop’u ele geçirmişlerdi. Muinettin Pervane Moğolistan’dan dönüşünde topladığı kuvvetlerle Sinop’u geriye aldı (1265). Sinop’un fethi Pervane’nin ününü artırdı. Sultanı kendi bağımsızlığı için engel gören Vezir Muinettin Pervane, Aksaray’da düzenlenen bir ziyafette Kılıç Arslan’ı zehirletti ve yay kirişiyle boğdurarak öldürttü (1266).

4. Kılıç Arslan Kişisel Özellikleri

Babası ve ağabeyi gibi içki ve eğlenceye düşkün olan 4. Kılıç Arslan bütün kontrolü Muineddin Pervane’ye bırakmıştı. İktidarının tamamıyla Moğollara dayandırması bilhassa Türkmenler ile arasında derin bir uçurum olmasına sebebiyet vermiştir.


Leave A Reply