Abu Hamit Gazzali Kimdir?

0
Advertisement

Abu Hamit Gazzali Kimdir? Abu Hamit Gazzali hayatı, biyografisi, eserleri. Abu Hamit Gazzali hakkında bilgi.

Abu Hamit Gazzali İslâm filozofudur (Tus 1058-ay.y. 1111). Bir iplikçinin (gazzal) oğluydu. Dönemin ünlü bilginlerinden dersler aldı. Nişabur’da ünlü bilginlerden İmam al Haramayn Abu Maâli al Cuvayni’nin Nizamiye Medresesi’nde verdiği dersleri izledi. Başarıları Nizam ül-Mülk’ün kulağına gidince, onun düzenlediği bilimsel toplantılara katıldı. Burada görülen yeteneği Bağdat’ta Nizamiye Medresesi’nden görevlendirilmesini sağladı. Bu görevde büyük etki yarattı. Derslerini dinlemek için gelenlerin sayısı her gün arttı. Yaşam boyu öğrenmekle, bilgi edinmek için çaba gösterdiği halde kesin bilgiye ulaşıp ulaşamadığı konusunda kuşkulara kapıldı. İnsanın duyumlama, akıl sezgi yetilerinin sınırlarını araştırdı. Bu yolda otorite olarak görülenleri de yetersiz saydı. Kesin bilgiyi elde etmek için, bilginin yeniden kurulmasını gerekli gördü. Her şeyden elini çekerek yaşadığı dört yıl boyunca dilinin tutulduğu, mide ağrılarının arttığı, acılar çektiği söylenir. Sonunda çözümü tasavvufta buldu, tutarlı bir mistik yaşam sürmek isteğiyle, Hacca gitme gerekçesiyle yerine kardeşi Abu’l Futuh Ahmet al Gazzali’yi bırakarak Şam’a gitti, iki yıl sonra Kudüs’e geçti. Emeviye Camisi’nde yalnızlık içinde sürdürdüğü yaşamını çöllerde tam bir yalnızlığa gömülerek, “gayb alemini seyre dalarak” sürdürdü. Hacca gitmeye karar vererek Bağdat’a dönüşünde kardeşinden görevini aldı, dersleri yine büyük bir izleyici topladı, yeniden on yıl kalacağı Tus’a gitti, Fahr al Mülk’ün ricası üzerine Bağdat’ ta, Nizamiye Medresesi’nde derslerini sürdürdü. Tus’a dönerek evinin yanında yaptırdığı tekke ve medresede ders ve ibadetle yaşamını tamamladı.

Başlıca eserleri: İhya-yi Ulûmu d Din (Din Bilimlerinin Diriltilmesi), Tehafütul Felasife (Filozofların Çöküşü), Risalat ü’l-Ledüniyye (Öz Bilgisi Üstüne Risale), Nizamü’l-Amel (Eylemin Ölçütü), Eyyüh al-Veled (Ey Oğul), İhsanul Ulûm (Bilimlerin Sayımı).


Leave A Reply