Adana Kalesi Hakkında Bilgi

0

Adana’da Seyhan nehrinin kenarında yer alan Adana kalesi ile iligli genel bilgiler. Adana kalesi hakkında kısa bilgi.

Adana Kalesi

Adana Kalesi Hakkında Bilgi

Adana Kalesi, Adana şehrinde, Seyhan nehrinin batı kıyısındadır. Bizans İmparatoru İustinianus tarafından yaptırılmıştır (527- 565). Kalenin hemen önünde bulunan ve kale kapısı ile birleşen Taşköprü’ nün temel ve ayakları da bu sırada yenilenmiştir. Doğudan batıya doğru uzanan kale bir dörtgen şeklindedir, çevresi 300 metredir.

Doğu yönünden akan Seyhan nehri kalenin gövdesini yalayıp geçerdi. Diğer üç yönü içi su dolu derin hendeklerle çevrilmişti. Surlarında yedi burç vardı. Bu surlarda biri Seyhan nehrine, diğeri güneyde şehre açılan iki demir kapı vardı. Fakat, kale küçük olduğu için, şehrin evleri tamamen dışarıda kalırdı. Bununla beraber, şehrin her sokağının başına, kale kapısına benzer demir kapılar konulmuştu. Geceleri bu kapılar bekçiler tarafından kapanır, böylece şehrin güvenliği sağlanmış olurdu. Kalenin batısında bulunan 8-9 bin evli şehir toplu bir haldeydi. Sultan IV. Murat, Bağdat seferine giderken Adana’ya uğramış, kale içinde Ramazanoğulları tarafından yaptırılan sarayda misafir edilmişti. Bölgeyi idaresi altında bulunduran Beylerbeyi Cafer Beyden halk hoşnut değildi. Padişaha Cafer Beyin zulmünden şikayet ettiler.

Bazıları da, Padişaha bağlılıklarını göstermek için, kendilerini kale burcundan nehre attılar. Padişah, bunun üzerine, Cafer Beyi bu vazifeden uzaklaştırdı. Mısırlı İbrahim Paşa, Adana’yı işgal ettiği sırada (1836) kale surlarını baştan başa yıktırdı. Bugün birkaç parça duvar yıkıntısından başka bir şey kalmamıştır. Taşköprü tarafındaki semte Kalekapısı, batıda Abidinpaşa Caddesinin bittiği noktaya da Tarsuskapısı denilir.


Leave A Reply