Baoji Nerededir? Baoji Hakkında Bilgi

0

Baoji nerededir? Çin’de bir kent olan Baoji ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Baoji Nerededir?

Baoji

Baoji, Çin’de Shaanxi yönetim bölgesinin (sheng) batısında kent. Yöre düzeyinde bir belediye (shi) olarak birkaç ili (xian) içine alır. Wei Irmağının kuzey kıyısında bulunan kent, Wei Vadisinden Sichuan yönetim bölgesine ve Han Irmağının yukarı vadisine tek elverişli yol olan Qin Ling Dağlan üzerindeki geçidin kuzey girişine egemendir; bu nedenle eski çağlardan beri stratejik bir ulaşım merkezidir. Ayrıca yoğun tanm yapılan Wei Vadisinin batı ucunda ve Gansu yönetim bölgesi ile Ningxia Hui özerk bölgesine giden yol ağının merkezinde yer alır.

Güneyi, kuzeyi ve batısı dağlarla çevrilmiş olan yöre, eski dönemlerde, Xi’an (Changan) çevresindeki metropoliten bölgenin batıdaki ana savunma karakoluydu. M.Ö. 3. ve M.S. 3. yüzyıllar arasında Chenzang olan adı, Wanchuan olarak değiştirildi. 5. yüzyılda yeniden eski adı kullanılmaya başladı. Yöreye Baoji adı ilk kez 7. yüzyılda, Tang hanedanı döneminde (618-907) verildi. Gene aynı dönemde, daha önce 13 km kuzeydoğuda olan il merkezi bugünkü yerine taşındı.

Baoji’nin günümüzdeki önemi, gelişmiş ulaşım ağından kaynaklanmaktadır. Longhai demiryolu hattı, 1937 savaşının hemen öncesinde, Xi’an’dan Baoji’ye, 1947’de de daha batıya Tianshui’ye (Gansu) uzatıldı. 1949’da Lanzhou’ya (Gansu) ulaşan hat, burada Orta Asya hattı ve aynca Baotou (İç Moğolistan) ve Pekin’e giden kuzey hattı ile birleşir. Baoji’den güneybatıdaki Chengdu’ya (Sichuan) giden ve burada çeşitli yeni güneybatı hatlarıyla birleşen demiryolu ise 1958’de tamamlandı ve daha sonra elektrikli hatta çevrildi. Çin’in ilk elektrikli demiryolu hattı 1960’ların sonlarında bitirilen Baotou-Chengdu hattıydı.

Baoji geniş bir alanın ürünlerinin toplandığı önemli bir ticaret merkezidir; pamuklu dokuma, metal işleme, makine, elektronik ve kimya gibi bazı sanayi dallan da gelişmiştir.


Leave A Reply