Adigey Özerk Cumhuriyeti Hakkında Bilgi

0

Rusya topraklarında bulunan özerk cumhuriyetlerden olan Adigey özerk cumhuriyeti hakkında bilgi. Adigey başkenti, bayrağı.

Adigey Bayrağı,

Adigey Özerk Cumhuriyeti Hakkında Bilgi

Adige ya da Adigey, Rusya’da özerk bölge. Yüzölçümü 7.600 kilometrekare. Başkenti Maykop. Rusya Avrupası’nın güneydoğusunda, Kafkaslar’ın kuzey eteklerinde, Karadeniz kıyısına 130 km uzaklıktadır. Krasnodar Yönetim Birimi ile çevrelenen bölge, verimli topraklarla kaplıdır. Nüfusun % 70’i kırsal alanda yaşar. Buna bağlı olarak, ekonomi genelde tarım etkinliklerine (buğday, mısır, patates tütün, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği) dayanır. Tarım makineleri, kereste, besin başlıca endüstri dallarıdır.

Halkın büyük çoğunluğunu Ruslar (% 68) oluşturur. Öteki etnik grupları Adigeler (% 22), Ukraynalılar (% 3.2) ve Ermeniler (% 2.4) oluşturur. Adigeler Sünni Müslüman, geri kalanlar Ortodoks Hristiyanlardır.

Adigey Tarihi : 6. yüzyılda Hıristiyanlığı benimseyen Çerkezler tarafından yerleşime açılan bölge, yüzyıllar boyunca Çerkez boylarının yönetiminde kaldı. 17. yüzyılda, Osmanlıların etkisiyle, halkın bir bölümü Müslüman oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Çarlık Rusyası’nın egemenliğine girdi. 1917 Ekim Devrimi’nden 5 yıl sonra özerk bölge konumu kazandı (27 Temmuz 1922).


Leave A Reply