Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı Nasıldır? Bölge Nüfusunun Özellikleri, Dağılımı

0
Advertisement

Akdeniz Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? Akdeniz Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve yerleşmesi hakkında bilgi.

nüfus

Kaynak: pixabay.com

Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı

Akdeniz Bölgesi, Türkiye’nin güneyinde yer alan ve Akdeniz’e kıyısı olan bir bölgedir. 2021 yılı verilerine göre, bölgede yaklaşık 21,6 milyon kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun %50,1’i erkek, %49,9’u ise kadındır.

Bölgenin en kalabalık şehirleri, Adana, Antalya, Mersin ve Hatay’dır. Adana’nın nüfusu yaklaşık 2,3 milyon iken, Antalya’nın nüfusu yaklaşık 2,5 milyon, Mersin’in nüfusu yaklaşık 1,8 milyon ve Hatay’ın nüfusu ise yaklaşık 1,6 milyondur.

Akdeniz Bölgesi’nin nüfus yapısına baktığımızda, diğer bölgelere göre daha genç bir nüfus yapısının olduğunu görürüz. 0-14 yaş arası nüfusun oranı %25,1 iken, 15-64 yaş arası nüfusun oranı %65,3’tür. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %9,6 olarak hesaplanmıştır.

Bölgedeki etnik yapısı da çeşitlilik göstermektedir. Türkler, Araplar, Kürtler, Lazlar ve diğer farklı etnik gruplar bölgede yaşamaktadır.

Sonuç olarak, Akdeniz Bölgesi Türkiye’nin güneyinde yer alan ve nüfusu yaklaşık 21,6 milyon kişiden oluşan bir bölgedir. Bölgedeki en kalabalık şehirler Adana, Antalya, Mersin ve Hatay’dır. Bölgede genç bir nüfus yapısı bulunurken, etnik yapı da çeşitlilik göstermektedir.

Advertisement

Kaynak 2

2000 yılı nüfus sayımına göre, bölgenin nüfusu 8,7 milyondur. Bölgedeki nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfus yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı bölgeye dengeli olarak dağılmamıştır. Nüfus daha çok kıyıdaki ovalarda ve bu ovaların kenarındaki dağ eteklerinde toplanmıştır. Taşeli platosu, Teke yöresi ve bu bölgedeki dağlık alanlar bölgede nüfusun en az olduğu yerlerin başlıcalarıdır.

Bu alanlarda nüfusun az olmasının başlıca nedeni yerşekillerinin engebeli olmasıdır. Ulaşımın zor, tarım alanlarının dar ve karstik araziden dolayı yerüstü sularının az olması nüfusun az olmasının diğer nedenleridir.

Akdeniz Bölgesi’nde nüfus, daha çok kıyıdaki ovalarda ve ovaların kenarındaki dağ eteklerinde toplanmıştır. Nüfusun önemli bir bölümü Mersin – İskenderun arasında ve buradaki Çukurova ile Antalya – Alanya kıyı şeridinde toplanmıştır.

Nüfusun bu alanlarda toplanmış olmasında tarımsal etkinlikler, sanayi, turizm ve bölge içindeki ana ulaşım yollarının buralarda olması en önemli etkenlerdir. Bölgenin iç kesimlerinde ise ova tabanlarında nüfuslan-ma görülür.

Bölgede tarıma, hayvancılığa ve turizme bağlı olarak mevsimlik göç hareketleri yaşanır. Tarıma bağlı göçlerin en fazla yapıldığı yer Çukurova’dır. Burada pamuk toplama zamanında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan yoğun göçler olmaktadır. Yaylacılık (yörük hayatı) her ne kadar eskisi kadar yapılmasa da hayvan otlatmak amacıyla Toroslar’daki yaylalara doğru yapılan göçün bir nedenidir. Turizm amaçlı göçler ise Antalya Bölümün’de oldukça yoğundur. Alanya’dan Fethiye’ye kadar olan kıyı şeridi ilkbahar mevsiminin sonundan sonbahar ortalarına kadar yoğun bir göç alır.

Doğal ortamda karstik taşlar çok olduğu için kırsal kesimde ev yapımında yapı malzemesi olarak taş kullanılmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply