Müzik Dinletmek Bitkilerin Büyümesini Etkiler Mi? Bitkiler Duyuyor Mu?

0

Müzik dinletmek ve konuşmak bitkilerin gelişiminde nasıl bir etki gösterir? Bitkiler duyuyor mu? Müzikli ortamda nasıl daha fazla büyürler?

sera

Bitkileriniz için müzik çalmak garip bir şey gibi görünebilir, ancak araştırmalar müzik dahil her sesin bitki büyümesini artırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Ses dalgalarından kaynaklanan titreşimler büyüme faktörlerini teşvik ediyor gibi görünmektedir. Ayrıca, sesler sadece büyümeyi etkilemez; evrim bitkilere “kulaklar” vermiş olabilir, böylece yırtıcılarla ilgili uyarıları duyabilirler.

Müzik ve Büyüme

Araştırmalar, herhangi bir sesin bitki büyümesini teşvik etme yeteneğine sahip olduğunu göstermiştir. Bir çalışmada, günde altı saat boyunca sese maruz kalan bitkiler, sessiz bir kontrol grubundaki bitkilerden daha fazla büyüme göstermiştir. Bununla birlikte, aynı araştırma, müzik bitkilerin büyümesine yardımcı olurken, müzikal olmayan seslerin de etkili olduğunu gösterdi. Başka bir deyişle, bitkiler müzik ve diğer sesler arasında ayrım yapmazlar. Ancak, müzik bitkilerin büyümesine yardımcı olur.

Müzik Büyümeyi Nasıl Etkiler?

Müziğin bitkiler üzerindeki etkisinin kesin nedeni belirsizdir. Bitkilerde bulunan “mekanoreseptörler” olabileceği düşünülmektedir. Ses dalgaları basınçlı hava moleküllerinden oluşur. İnsanlarda, kulaklardaki mekanik alıcılar, her bir dalga iç kulağa çarptığından ses dalgalarını basınç şeklinde algılayabilir ve ayırt edebilir. Bitkiler benzer reseptörlere sahipse, onlar da müzikteki gibi ses dalgalarındaki değişikliklere cevap verebilir.

Bitkilerin İletişimi

Bitkiler de birbirlerinin titreşimlerini dinliyor gibi görünüyor. Diğer bitkilere yakın olan bitkiler, tek başına yetiştirilenlerden daha hızlı ve daha sağlıklı büyüme eğilimindedir. Araştırmalar, bitkilerin titreşimler yoluyla birbirleriyle “konuşabileceğini” gösteriyor. Diğer araştırmalar, müzik gibi seslerden kaynaklanan titreşimlerin genleri açıp kapatabildiğini, bitkilerin belirli genleri ne zaman ifade edeceklerini bilmek için çevrelerini “dinleyebileceğini” gösteriyor. Bilim adamları bu fenomeni daha iyi anlayabilirlerse, müzik gibi seslerin büyümeyi teşvik etmek için kullanılması muhtemeldir.

Bitki Savunması

Diğer evrimsel düşünceler bitkilerin ses dalgalarını algılama yeteneğini geliştirmelerine neden olmuş olabilir. Çalışmalar, bitkilerin yaprak yiyen böceklerin titreşimlerini hissedebildiğini ve diğer bitkilere haber gönderdiğini göstermektedir. Diğer bitkiler bu durumda savunmalarını hazırlar, hatta güvenli olana kadar büyümeyi durdururlar. Ayrıca bitkilerin rüzgarın neden olduğu titreşimlere tepki vermek için evrimleştiğine dair kanıtlar vardır. Bitkiler rüzgarın neden olduğu sürekli titreşimi algıladığında, boylarını çok uzatarak büyümemeleri gerektiğini bilirler. Daha kısa olmak, onları güçlü rüzgarlar tarafından bükülmesini engelleyebilir. Bu alanda daha fazla araştırma yapılması, bilim insanlarının bitkilerin kurtulmasına veya olası zararlara hazırlanmasına yardımcı olan sesler ve müzik tasarlamasına yardımcı olabilir.


Leave A Reply