Cumhuriyetin Kurulduğu Yıllarda Ekonomik Durum

0
Advertisement

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda mali durum, ekonomik durum nasıldı? Hakkında kısaca bilgi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulduğu Yıllarda Mali Durum

Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine miras kalan ekonomi tarıma dayanıyordu. Tarım ürünleri çok çeşitli değildi ve köylü sadece geçimini sağlayacak kadar üretiyordu. Fazla üretip bunu dışarı satamıyordu. Tarım karasaban ve geleneksel usullere dayalı idi.

Osmanlıda sanayi gelişmemiş ve yabancı ülkelerden aldığı oldukça fazla miktarda dış borç da Yeni Türkiye devletine kalmıştı. Hem bu borcu ödemek hem de ekonomiyi düzeltmek gerekiyordu.

Mustafa Kemal ve arkadaşları çok yönlü düşünerek hem tarımı, hem sanayii, hem hayvancılığı hem de ticareti geliştirebilecek uygulamalar yaptılar. İzmir’de bir İktisat Kongresi toplayarak sorunlar tartışıldı ve çözümler üretildi. Aşar Vergisi kaldırıldı. Çiftçilere kredi sağlandı. Hayvan hastalıkları ile mücadele edildi, makineler modernleştirildi, çiftçiler eğitildi. Ziraat Bankası, İş Bankası, Emlak Bankası kendi alanlarında üreticileri desteklediler. Teşvik-i sanayi kanunu ile sanayiinin gelişmesi sağlandı, halk yerli malları kullanılmaya teşvik edildi.

Ulaşım olanaklarının gelişmesiyle de halk ürettiği fazla ürünü yurt içi ve dışına satmaya başlamıştır. 1930’lu yıllarda demiryolu ağı geliştirildi ve ürünler çeşitlendi. Toprak mahsulleri ofisi, Türkiye Zirai Donanım Kurumu, Devlet Üretme Çiftlikleri, Toprak İşleri Genel Müdürlüğü bu dönemde kuruldu.

Advertisement

Günümüzde modern usullerde yapılan tarım, hayvancılık ve sanayi sayesinde ürünler bir çok ülkeye ihraç edilmektedir.


Leave A Reply