Aksaray İli Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Aksaray ili nerededir? Aksaray ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

aksaray-haritasiAKSARAY;
Yüzölçümü : 7.626 km2.
İlçeleri: Merkez, Ağaçören, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi.

İç Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümü’nde yer alan il ve bu ilin merkezi kenttir. İl toprakları kuzeyden Kırşehir, doğudan Nevşehir ve Niğde, güneyden Konya, batıdan Ankara ve Konya illeriyle çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Yayla düzlükleri, il topraklarına egemendir. Toplam yüzölçümün yaklaşık % 30’u, Tuz Gölü Havzası ile kaplıdır. İl toprakları genelinde yükselti, 800-1.500 m arasındadır. Dalgalı düzlükler, kuzeydoğu ve güneydoğuda dağlık alanlara dönüşür. Kuzeydoğudaki en önemli yükselti Ekecik Dağı’dır (2.137 m). Güneydoğuda genellikle volkanik yükseltiler kümelenir. Ülkemizin de en önemli volkanik yükseltileri arasında yer alan Hasandağı (3.263 m), ilin en yüksek noktasını oluşturur. Hasandağı’nın doğusunda 2.752 m’lik bir başka volkanik yükselti görülür. Güzelyurt yakınlarındaki öteki önemli yükseltiler 2.034 ve 2.172 m’lere ulaşır. İl topraklarında önemli bir akarsu yoktur. Melendiz Dağı’ndan doğan Melendiz (Uluırmak) Çayı Tuz Gölü’ne dökülür. Kuzeydeki dağlık alanın kuzey yamaçlarından doğan bazı cılız sular, Kızılırmak Havzası’nda yer alır ve bu ırmağı besler. Güneydeki küçük suların bir bölümü, yazın Tuz Gölü Havzası’nda buharlaşarak kaybolur. Tuz Gölü’nün güneydoğusunda ve gölün toplam alanının 1/3′ ünü kaplayan bölümü, il topraklarında kalır. Yazın suların çekilmesiyle bu alan oldukça daralır. Gölün güneyi, neojen dönemi kalker, marn, konglomera, kumtaşından oluşan yataklar ile daha doğuda volkanik yapılardan oluşan jeolojik katmanlar görülür. Tuz Gölü’ nün güneyi çoğunlukla hidromorfik alüvyal topraklarla kaplıdır. Kahverengi toprakların yanı sıra rendzina tipi topraklar daha güney ve doğuda göze çarpar.

İklim ve Bitki Örtüsü; İl toprakları Orta Anadolu’ya özgü sert karasal iklimin egemenliği altındadır. Kışlar oldukça soğuk geçer. Yazlar sıcak ve kuraktır. İl merkezinde yapılan gözlemlere göre yıllık ortalama sıcaklık 11.8°C, en soğuk ay ocak (ort. 0.8°C), en sıcak ay temmuzdur (ort. 22.7°C). Bu güne değin ölçülen en düşük sıcaklık -21.9°C (1967), en yüksek sıcaklık ra, kumtaşından oluşan yataklar ile daha doğuda volkanik yapılardan oluşan jeolojik katmanlar görülür. Tuz Gölü’ nün güneyi çoğunlukla hidromorfik alüvyal topraklarla kaplıdır. Kahverengi toprakların yanı sıra rendzina tipi topraklar daha güney ve doğuda göze çarpar.

İklim ve Bitki Örtüsü; İl toprakları Orta Anadolu’ya özgü sert karasal iklimin egemenliği altındadır. Kışlar oldukça soğuk geçer. Yazlar sıcak ve kuraktır. İl merkezinde yapılan gözlemlere göre yıllık ortalama sıcaklık 11.8°C, en soğuk ay ocak (ort. 0.8°C), en sıcak ay temmuzdur (ort. 22.7°C). Bu güne değin ölçülen en düşük sıcaklık -21.9°C (1967), en yüksek sıcaklık 37 °C (1966), 0°C nın altındaki günler sayısı yıl içinde 70 gündür. Yağış açısından il, Türkiye’nin en kurak bölgesindedir. Yıllık ortalama yağış tutan 356.7 mm’dir. Yıl içinde temmuz, ağustos ve eylül aylarında düşen yağış toplam 10-12 mm’ye düşmekte ve bu aylar en kurak dönemi oluşturmaktadır. Yağış en çok kışın ve ilkbaharda görülür. Yağışlı gün sayısı yılda ortalama 85, kar yağışlı gün sayısı 10’dur. İl topraklan, bitki örtüsü açısından zayıftır. Tuz Gölü çevresinde kilometrelerce tek bir bitkiye rastlanmaz. Çok seyrek olarak tek tük tuza dayanıklı bazı otsu bitkiler görülür. Gölün güneydoğu ve kuzey doğusundaki dağlık alandaki yamaçlar cılız bir bitki örtüsüyle kaplıdır. Çoğunlukla bozkır bitkilerinin egemen olduğu yörede, seyrek olarak saçlı meşe ve tüylü meşe toplulukları; badem, üvez, geyik dikeni, ateş dikeni, ardıç ile geniş alanlara yayılmış durumda gevenler; akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçları göze çarpar.

Advertisement

Ekonomisi; Ekonomi üzerinde Merkez ilçe’nin ağırlığı çok fazladır. Başlıca gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri şöylece sıralanabilir: Buğday, arpa, çavdar; baklagillerden fasulye, nohut, burçak; endüstri bitkilerinden şekerpancarı, kimyon; yağlı tohumlardan ayçiçeği; meyvelerden elma, üzüm, armut; yaprağı yenen sebzelerden lahana, marul, ıspanak; meyvesi yenen sebzelerden kavun, karpuz, kabak, hıyar, patlıcan, domates, bamya, biber; baklagil sebzelerinden fasulye ve barbunya; soğansı ve yumrulu sebzelerden soğan, patates, havuç ve turp. Tarımda buğday ve elma üretimi açısından önemli bir konuma sahiptir.

İlde yayla hayvancılığı gelişmiştir. En çok koyun ve kıl keçisi beslenir. Kuzeydoğuda Kızılırmak Havzası’nda doğudaki dağlık alanın eteklerinde salma yoluyla hayvancılık yapılır. Ancak, düzensiz otlatma nedeniyle yayla bitkileri azalmış ve ot verimi zayıflamıştır.


Leave A Reply