Alaaddin Tekiş (Tekiş Harezmşah) Kimdir?

0

Alaaddin Tekiş (Tekiş Harezmşah) kimdir? Alaaddin Tekiş (Tekiş Harezmşah) hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

Alaaddin Tekiş

Alaaddin Tekiş (Tekiş Harezmşah) Kimdir?

Alaaddin Tekiş (Tekiş Harezmşah); Harizmşahlar hükümdarı (7-1200)

Hükümdarlık dönemi: 1172-1200.

Kardeşi Sultan Şah’ı Karahitay Ordusu’nun desteğiyle Harizm’i terk etmek zorunda bıraktı ve Harizm’de tahta çıktı (1172). Kardeşi Sultan-Şah ise ona karşı annesi Terken Hatun ile birlikte Irak Selçuklularının güçlü emiri Müeyyet Ayaba’nın yardımını sağlamaya çalıştı. Harizm üzerinde etkili olma düşüncesiyle Müeyyet Ayaba da Sultan Şah’ı ve annesini yanına alarak büyük bir orduyla Harizm’e yürüdü. Alaattin Tekiş, Müeyyet Ayaba güçlerinin bir bölümünü Subarlı önünde pusuya düşürerek bozguna uğrattı.

Tutsak alınan Müeyyet Ayaba öldürüldü (1174). Sultan-Şah kaçmayı başardıysa da annesi Terken Hatun Dihistan’da yakalandı ve öldürüldü. Ancak Alaattin Tekiş’in Karahitay larla olan dostluğu uzun sürmedi. Karahitayların vergi almak üzere gönderdikleri elçiyi öldürttü ve onlarla olan bütün bağlarını kopardı. Bundan yararlanan Sultan-Şah, Karahitayların desteğinde Harizm’i kuşattı. Karahitaylar Alaattin Tekiş’in çok güçlü olduğunu anlayınca kuşatmayı kaldırdılar.

Bundan sonraki tarihlerde de zaman zaman kardeşine karşı mücadelesini sürdüren Sultan-Şah, Merv’de ölünce (1193) ona bağlı ülkeler de Alaattin Tekiş’in eline geçti. Kardeşinin ölümünden sonra İran’ın iç işlerine daha rahat karışma olanağı bulan Tekiş, 1194’te Irak Selçuklu Sultanı Tuğrul’u öldürerek Hemedan ve Irak-ı Acem’e egemen oldu. Böylece Sultan Sencer’den sonra bütün İran’ı Harizmşahlara bağlı kılan ilk hükümdar oldu. Alaattin Tekiş 1194’ten sonra sultan unvanını kullanmaya başladı. Abbasi Halifesi de gönderdiği bir menşur ile onun Irak, Horasan ve Türkistan’a egemen olduğunu onayladı. Tekiş, İsmaililer’in elindeki bazı kaleleri de aldıktan sonra öldü.


Leave A Reply