Altay Dilleri Nelerdir?

0
Advertisement

Altay dil grubuna dahil diller ve Altay dilleri ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı sayfamız

Türkler’in, Moğollar’ın, Tonguzlar’ın, bazılarına göre de ayrıca Japonlar’ın ve Koreli’ler’in dillerini içine alan diller grubuna verilen addır. Bugün Altay dillerini konuşanların sayısı 500 milyonun çok üzerindedir. Öte yandan, Altay dilleri ve bilhassa Türkçe, Balkanlar’a, Orta ve Doğu Avrupa’da, Kuzey Afrika’da, Yakın Doğu’da, İran’da ve Hindistan’da derin izler bırakmıştır. 100 milyondan fazla insan Türkçe, 3,5 milyon insan Moğolca, 1,5 milyon insan da Tonguz-Mancu dili konuşur.

Altay dillerinin tarih öncesi, pek aydınlık değildir. Bugün eldeki en eski metinler Türk grubundaki Orhon anıtlarında (M.S. 732) bulunmaktadır. En eski Moğolca yazıt da Onon Irmağı boyundaki Nerçinsk mevkii civarında granit bir taş üzerine yazılıdır.


Leave A Reply