Andaman ve Nikobar Adaları Nerededir? Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Andaman ve Nikobar Adaları nerededir? Andaman ve Nikobar Adaları’nın konumu, iklimi, özellikleri, tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi.

Andaman ve Nikobar Adaları; Bengal Körfezi’nin doğu bölümünde ada topluluğu, Hindistan’a bağlı “Birlik Toprağı”. Yüzölçümü 8.293 km2 (1.645 km2’si Nikobar Adaları) Başkenti Port Blair’dır.

Andaman ve Nikobar Adaları
İklim tropikal, ısı farklılıkları azdır. Hindistan devlet başkanını temsil eden bir valinin yönettiği adalarda, 5 üyeli Temsilciler Konseyi yürütme erkini oluşturur. Andaman Adaları, Bengal Körfezi’nde Negrais Burnundan (Birmanya) 193 km, Kalküta’dan 1.255 km uzaklıktadır. Beş büyük adanın oluşturduğu topluluk Büyük Andamanlar adını alır; bunun güneyindeyse Küçük Andamanlar yer alır. Balıkçılık ve avcılıkla geçinen yerli halk ormanlarda yaşar.

Cüce yapılı Zencilerden oluşan bir topluluğa ait uygarlık izleri, taş devri özelliklerini taşır. Büyük Andaman Adaları, oldukça yoğun ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlardan elde edilen ürünler, kontrplak ve kibrit yapımında kullanılır. Yıllık kereste dışsatımı 25.000 metreküp dolayındadır. Öteki önemli ürünler hindistancevizi, kahve ve kauçktur. Pirinç üretimi yalnızca adaların gereksinimini karşılayacak düzeydedir. Adalarda bulunan birçok limandan en önemlileri Port Blair (güneyde) ve Port Cornwallis’dir (kuzeyde).

Küçük Andamanlar’ın 121 km güneyindeki Nikobar Adaları ise, 19 adadan oluşur (7’sinde yerleşim yoktur). Adalar, güney, merkez ve kuzey olmak üzere 3 alt gruba ayrılır. Başlıca adalar Büyük Nikobar, Küçük Nikobar, Kamotra, Nancovvrie ve Kar Nikobar’dır.

En önemli ticaret ürünü hindistancevizidir. Hayvancılık (domuz yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı), balıkçılık öteki geçim kaynaklarıdır. Nikobarlar’da yaşayan halk, Andamanlar’dakinden çok farklı fiziksel ve kültürel yapıya (uzun boy, kumral ten, Mon-Khmer dil ailesine bağlı bir konuşma dili, açık deniz balıkçılığı, et yeme, vb) sahiptir.

Advertisement
Tarih.

Andaman Adaları, 1789’da, İngilizler tarafından yerleşime açıldı. 1792’de kurulan Port Cornwallis, 1796’da terk edildi. Port Blair ise, İngiliz Hindistanı yönetiminin, sürgün yeri olarak 1858’de kuruldu. 1872’de, Viceroy Mayo katline sahne oldu. Aynı yıl, Nikobar Adaları ile tek yönetim altında birleştirildi. İkinci Dünya Savaşı’nda, Japon işgaline (1942-1945) uğradı.

Nikobar Adaları ise 1869’da, İngiliz Hindistanı yönetimi tarafından işgal edildi. 1872’de, Andaman Adaları ile tek yönetim altında birleştirildi. İkinci Dünya Savaşı’nda Japon işgaline (1942-1945) uğradı ve önemli bir ikmal üssü işlevi gördü.


Leave A Reply