Arı Gibi Çalışkan Olmak Konulu Yazı – Çalışkanlıkla İlgili Kompozisyon

0
Advertisement

Arı gibi çalışkan olmak, Arı, öteki hayvanlardan daha iyidir. Çalıştığı için değil başkalarının yararına çalıştığı için konulu kompozisyon örneği.

Çalışkan olmak

Arı Gibi Çalışkan Olmak Konulu Yazı – Kompozisyon

ÇİÇEKTEN ÇİÇEĞE

Dünya üzerinde yaşayışını sürdürmek isteyen her canlı, kendince çalışmak zorunda. İnsanlar, atlar, altın yeleli aslanlar, postları uğruna kıymetlenen parslar, kaplanlar, küçücük karıncalar, altın kanatlı arılar.

Evet; altın kanatlı arılar… Bu arı sözcüğü «Çalışmak» sözü ile çağrışım yapıyor hemen. Boşuna da değil bu çağrışım. Çünkü o, sürekli çalışmasıyle, çalışkanlık örneği olmuş; «Arı gibi olmak» çok imrenilecek bir düzey sayılmış, çalışkanlıkları hakkında sözler söylemiş büyük adamlar, yazılar yazılmış cilt cilt…

Diğer hayvanlarla karşılaştırınca, arıya «en iyi» dememiz çok gerekli oluyor. Çünkü onun bütün çabası, hani o erken saatlerde başlayıp taa ortalık kararana değin süren çaba, hep başkalarına elinden geldiğince yarar sağlamak için. Her sabah, sürüler halinde çiçekten çiçeğe iş gezileri yapıyorlar; menekşe senin, lâle benim, gül onun, sümbül ötekinin, deyip durup dinlenmeden bal özü taşıyorlar yuvalarına. Yuvadakiler de, hepimizin bayıldığı, nefis, mis gibi balın hazırlanışını sağlıyorlar durup dinlenmeden. Kraliçeleri hani o beylerbeyi, en önemli en, büyük başkanları bile görevli mutlak.

İşte, arıya iyi denmesinin nedenleri. Yoksa, çalışan her varlık iyi olurdu. Tilki de çalışır, kendi karnını doyurmak için. Ne öyküler söylenmiştir, hainliği, kurnazlığı üstüne. O pekçok çalışkan bildiğimiz karıncalar da karınlarını doyurmak çabasındadırlar hep. Kelebek te çalışır, kurbağa da, tavşanlar da, yılan da… Yalnız bunlar mı?

Advertisement

Şöyle bir biyoloji kitaplarını karıştırıp ta sistematiğe bir göz atsak oradaki tüm hayvanlar arasında «en iyi» damgasını arıya vuracak, böylelikle de ona karşı bir parça olsun borcumuzu ödeyeceğiz.

Güzel sözler, örnek almamız, söylenenleri uygulamamız içindir. İşte, arılar hakkındaki bu güzel sözü de uygulayanlar olmuş. İnsanlık ve Sanat Tarihi bunun örnekleriyle dolu. Edison’lar, Pastör’ler, Markoni’ler, Beethoven’ler, Namık Kemal’ler, Mustafa Kemal’ler hep başkaları için çalıştılar. Başkaları için didindiler, böylece de sonsuza mal oldular. Şu halde bizler de çalışmalarımızda toplumun çıkarlarını ön plâna almalı, onun dertlerini dert, kederlerini keder, sevinçlerini sevinç bilmeliyiz.

Kompozisyon 2 – BİLGİ VE ÇALIŞMAK

Bilgi, insan hayatına can veren en faydalı bir ışıktır. Işığa hükmetmek için bilgisizlik karanlığını ortadan kaldırmak gerekir. Bunun için de çok sayıda faydalı eser okumalıyız. Eser çalışarak meydana getirilir. El emeğinden, alın terinden, göz nurundan nasibini almamış bir eser düşünülemez. Çalışkanlığın uşağı olmak demek; insanın, işin emrine girmesi demektir. Çalışma, insanı verimli yapar.

Çalışmanın zevkine varamayan insan, can sıkıntısından kurtulamaz. Öğünülecek bilgi, çalışarak, gözlem ve deney yaparak öğrendiğimiz bilgidir. Bilgiyi sağlam ve köklü şekilde öğrenenler ona hâkim olurlar.

Bilginin efendisi olmanın yolu, çalışkanlığın çetin fakat huzur getiren köprüsünden geçer. Gençken bilgi ağacını dikip büyütemezsek, ihtiyarladığımız zaman gölgesinde barınacağımız bir ağacımız olmayacaktır. Bilgimizi çalışmamızla olumlu anlamda değerlendirmek zorundayız.

Advertisement


Leave A Reply