Aşı Olmak İle İlgili Şiirler, Aşının Önemini ve Korumasını Anlatan Şiirler

0

Aşı olmak, aşı olmanın önemini anlatan şiirler. Neden aşı oluruz, şiirlerle anlatımı, Aşı, aşı olmak ile ilgili şiirler, aşı şiiri.

Aşı Olmak İle İlgili Şiirler

Aşı Olmak İle İlgili Şiirler

AŞI OLUN

Hastalığı hiç de sevmem,
Korku verir bana adı.
Hasta hasta yaşamanın,
Bir düşünün var mı tadı?

Hastalık da ne kadar çok?
Mikropları kaç milyonluk?
Tifo, tifüs, kızılcık, çiçek
Sıtma, nezle, üşütmek.

Daha bir çok çeşidi var,
Havamızda, suda yaşar.
Kimi salgın, kimi durgun.
Aman her yıl aşı olun!
İ. Hakkı Talas


AŞI

Bazıları korkuyorlar,
Korkulacak şey mi aşı?
Sağlığımı koruyorlar,
Sağlık da her şeyin başı.

Bana fayda sağlayana,
Kolum her gün sıvalıdır.
Aşı günü ağlayana,
Ben derim ki zavallıdır.

Aşı değil, mikroptan kork,
Korunmazsan düşmanlar çok.
Seviyorsan sağlığını,
Korunmaktan başka yol yok.
İ.Hakkı SUNAT


AŞI

Sevgi ve dostluğun
Belki bin yıldan fazladır yaşı
Ama gençleştirir kişiyi
Yaptığı aşı

Yeşertir gönülleri
Atar dışarı
İçindeki dikeni taşı
Erhan Tığlı

BCG Aşısı Hakkında Bilgi

BCG Aşısı; verem aşısıdır. İnsanlarda verem hastalığından korumak amacı ile en çok kullanılan yöntem BCG aşısıdır. BCG simgesi Bacille de Calmette Guerin (Calmette ve Guerin’in basili) sözcüklerin baş harflerinden ortaya çıkmıştır. Calmette ve Guerin aşı üzerinde çalışan ilk araştırıcılardır. Aşı, 13 yıl boyunca uygun besi ortamlarında 230 kez ekildikten sonra hayvanda ve insanda hastalık yapma niteliği kalmadığı saptanan, sığırlara özgü bir su olan mycobacterium bours’ten elde edildi. İnsanlara ilk kez 1921’de uygulanabildi.

Günümüzde BCG aşısı bu bakterinin özel besi yerinde 12-24 günlük kültürlerinde üretilir. Aşının 1 ml’sinde 1 mg mikrop bulunur ve 0,1 ml’lik miktarı insanın cilt altına enjekte edilir. Enjeksiyon yerinde bir süre sonra iltihap, sonra da bu bölgede yara izini andırır bir iz oluşur. En az 8 hafta sonra veremle reaksiyon pozitif olursa aşının başarıyla sonuçlandığı kabul edilir. BCG aşısının, yapıldıktan 2 ay sonra başlamak üzere en az 5-10 hatta 12-15 yıl süren bağışıklık verdiği kabul edilmekteyse de bazen aşının gücünün yetmeyeceği göz önüne alınarak ağır bulaşmalardan kaçınmak gerekir. BCG aşısını ağız yoluyla önerenler bulunmakla birlikte şimdilik enjeksiyon yoluyla olanı yeğlenir. Türkiye’de bebekler doğar doğmaz BCG aşısı yapılır. Günümüzde BCG’nin hücresel bağışıklığın gücünü artırdığı ve konak direncini yalnız verem etkenine karşı değil, öteki mikroplara karşı da yükselttiği bilinmektedir. BCG’nin verem ve cüzzamdan başka Salmonella Brusella ve bazı virüs hastalıklarına karşı da direnci artırmakta olduğundan saptanmıştır. BCG aşıları ısı ve ışığa karşı duyarlı olup özel soğutulmuş kapalı kaplar içinde taşınmaları gerekir.


Leave A Reply