Arles Nerededir? Fransa’nın Tarihi Kentlerinden Arles’in Tarihi ve Özellikleri

0
Advertisement

Arles nerededir? Fransa’da tarihi özellikler barındıran tarihi Arles kentinin tarihi ve coğrafi özellikleri hakkında genel bilgiler.

Arles

Kaynak: commons.wikimedia.org

Arles

Arles, Fransa’nın güneydoğusunda, Provence-Alpes-Cöte-d’Azur planlama bölgesinde (regon de programme), Bouches-du-Rhöne ilinde (departement) kenttir. Marsilya’nın kuzeybatısında, Rhöne Irmağının deltasını oluşturmak üzere kollara ayrıldığı Camargue Ovasında yer alır. Daha Ligur kabileleri döneminde önemli bir yerleşim olan Arles, Batı Roma İmparatorluğu’nun önde gelen kentlerinden (eskiden Arelate) biri haline geldi. 1790’a değin süren piskoposluk bölgesini İS 1. yüzyılda Aziz Trophi-me kurmuştu.

Kent 6. yüzyılda Vizigotlarm, 730’da da Müslümanların eline geçti. 10. yüzyılda, daha sonra Arles Krallığı olarak anılan Burgonya Krallığı’nın başkenti oldu. 12. yüzyılda ticaret ve deniz taşımacılığında ileri (İtalyan cumhuriyetlerine benzer) bir bağımsız birim haline geldi. 1239’da Pro-vence’e dahil edildi. Eski kenti çevreleyen surların bazı bölümleri Romalılardan kalmadır. İÖ 1. yüzyılda yapılan 20 bin kişilik Roma arenası hâlâ boğa güreşleri ve tiyatro oyunları için kullanılmaktadır.

Bir Roma tiyatrosunda yapılan kazılarda, bugün Louvre Müzesi’nde sergilenen “Arles Venüsü”nün de içinde bulunduğu, çok sayıda sanat yapıtı gün ışığına çıkarılmıştır. 7. yüzyılda yapılan ve birçok kez yeniden inşa edilen Saint-Trophime Kilisesi temel olarak 11-12. yüzyıl romanesk üslubunda olmakla birlikte, yapıya 15. yüzyılda çeşitli eklemeler yapılmıştır. Heykellerle süslü bir cephesi ve gene heykellerle süslü, Fransa’dakilerin en güzeli olduğu söylenen bir arkadlı avlusu vardır. Provans sanatının ve el sanatlarının sergilendiği Arlaten Müzesi. No’oel Ödülü’n-den aldığı paranın büyük bir bölümünü bu müzeye bağışlayan Provans şairi Frederic Mistral tarafından kurulmuştur. Ressam Vincent van Gogh, ilk üretken dönemine Arles’da yaşarken (1888-89) girmiştir.

Roma döneminde bir deniz üssü olan Arles, bugün de özellikle Rhöne Irmağı ve Canal d’Ârles â Port du Bouc üzerinde çalışan petrol tankerlerine hizmet veren bir ırmak limanıdır. Kimyasal maddeler, madeni eşya ve kâğıt üretimi sanayisinin, temelini oluşturur. Ama ekonomisi büyük oranda turizme ve tarıma dayanır.

Arles

Kaynak: commons.wikimedia.org

Kaynak 2

Arles

Arles; Fransa’nın güneydoğusunda, Provence-Cote-d’Azur Bölgesi’nde, Bouchesdu-Rhöne Yönetim Birimi’nde kenttir. Rhone Irmağı’nın sol kıyısında, Marsilya’nın 72 km kuzeybatısında yer alır. Endüstri (gemi yapımı, kimya, kâğıt), tarım (bağcılık, zeytincilik) etkinlikleri yoğun bir kenttir. Kent, Rhone Irmağı üzerindeki bir kanalla Akdeniz’e bağlanır.

Advertisement

Tarih.

Antik Çağ’da, Arelas, Arelate adlarıyla anılan kent, Roma Konsülü Gaius Marius’un yaptırdığı kanalla Akdeniz’e bağlandıktan sonra, bir ticaret merkezi olarak gelişti (İÖ 103). Sezar‘ın bazı lejyonlarına üs işlevi gördü. İS 1. yüzyılda piskoposluk konumu kazandı. İS 395’te Galya’nın başkenti oldu. 314’te Arles’te bir konsül toplayan Büyük Constantinus günah işlemiş papazlara ayin yönetme yasağı getirerek dinde ikilik yaratan Donatçıları mahkûm etti. Kent, bu tarihten Fransız Devrimi‘ne kadar Katolikliğin kalelerinden biri olma özelliğini korudu. 5. ve 6. yüzyıllarda, Vizogotların eline geçti. Franklar tarafından kuşatıldı, Ostrogotların yönetimine girdi. 8. yüzyılda, Araplar tarafından yağmalandı. Ortaçağda, Provens kültürünün merkezi olarak yeniden canlandı. 933’te, bağımsız Arles Krallığı’nın (Burgonya Krallığı diye de anılır) başkenti oldu. Krallığın kuzeydoğu ve doğu kesimleri, 13. yüzyılda, Savoy kontlarının eline geçti (1243). Daha sonra Fransa Kralı olan VI. Charles, 1526’da tüm bölgeyi egemenliği altına aldı.

Tarihsel Eserler.

Roman üslubu St Trophine Katedrali (11., 12. yüzyıllar), arena (İÖ 1. yüzyıl), Büyük Constantinus Sarayı ve Roma mezarları kalıntıları, ilgi çekici tarihsel eserlerdir.


Leave A Reply