Aşağı Cubba Nerededir?

0
Advertisement

Somali’de bir il olan Aşağı Cubba ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız. Aşağı Cubba nerededir?

Kismayo

Kismayo’nun havadan görüntüsü

Aşağı Cubba Nerededir?

Aşağı CUBBA, Somali dilinde jubbada hqose. Doğu Afrika’da Somali’nin güneyinde il (gobolka). 1960’a değin îtalyan yönetimi altındaki Birleşmiş Milletler Somali Manda Bölgesi’nin bir parçası olan Aşağı Cubba, 1973’te eski Yukarı Cubba bölgesinin güney kesiminin ayrılmasıyla il haline getirildi. Ortasından Ekvator çizgisi geçen ilin topraklan güneydoğuda Hint Okyanusu ile kuzeydoğuda Cubba Irmağından başlayarak batıya ve güneye doğru Kenya’ya kadar yayılır. Hint Okyanusu kıyısına paralel olarak 80 km boyunca güney yönünde akan Cubba Irmağı, Kis-maayo yakınlarında Hint Okyanusuna dökülür. Irmak boyunca yaygın olarak hindistancevizi ve çeşitli tarımsal ürünler yetiştirilir. Hint Okyanusu kıyılarında kum tepecikleri uzanır. Koruyucu bitki örtüsü aşın hayvan otlatma sonucu büyük ölçüde yok olan bu kum tepecikleri, gittikçe iç kesimlere doğru sokulmaya başlamış ve 1980’lerin başında çevresindeki tanmsal alanlan da tehdit eder hale gelmiştir.

Cubba Irmağının ağzında mangrov ormanları vardır. Ülkenin en verimli ekim alanla-nndan biri olan il topraklarında önemli ölçüde yerleşik nüfus yaşamaktadır. Başlıca ürünler mısır, pamuk, susam ve muzdur. Jamaame kentinde bir ambalaj malzemeleri ve karton fabrikası vardır. Somali’nin başlıca limanlarından biri olan il merkezi Kismayo’dan en başta et (özellikle sığır) ve muz ihraç edilir. Kismayo’nun güneybatısında Waamo turist köyü ile, içindeki filler, siyah gergedanlar, yaban sığırları, aslanlar ve suaygırları ile 4.800 km2’lik bir alana yayılan Lag Badano Ulusal Parkı yer alır.


Leave A Reply