Atatürk Hakkında Söylenen Sözler, Atatürk Konulu Ünlülerden Alıntılar

0
Advertisement

Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili söylenmiş sözler. Atatürk hakkında ünlü şahsiyetlerin söyledikleri sözlerden seçmeler

Mustafa Kemal Atatürk

Kaynak: pixabay.com

★ Atatürk, özellikle bulunduğu toplumda kötümserlik duygularını derhal yıkayan ve memlekette çalışmak için, güçlü, ileri ve mutlu olmak için gereken neşe ve kudreti derhal çevresine aşılayan bir varlıktır.
İsmet İnönü

★ Bir fikre saplanıp kuvvet ve kudretini onu sök-türmeye sarfeden küçük bir kibir değil, dinlemekten, sormaktan, aramaktan ve kesin kararını en sona saklamaktan çekinmeyen büyük bir gurur sahibi idi. Sevdiği şey itaat edilmekten fazla inanılmaktı.
Falih Rıfkı Atay

★ Mustafa Kemal’i, kendinden önce gelip geçmiş Türk ulularından ayıran tek özellik, O’ndaki seziş kudretiydi. Bu kudret sayesindedir ki O, milletinin şuuru altında yaşayan emelleri, temayülleri, kabiliyetleri ve imkânları keşfedip aydınlığa çıkarmıştı.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

★ Mustafa Kemal, vatan sevgisinden hızını alan bir vicdan, gerçekleri olduğu gibi gören bir zekâ, ilhamını milletten alan bir iradeydi. Kendi benliğinde Türklüğü, Türklükte kendini bulma sırrına ermişti.
H. Âli Yücel

★ Millî irade ve «Millî Hâkimiyet Esasları» Atatürk’ün ve Atatürkçülüğün temel dayanağı ve başarı sırlarından biri ve hattâ başlıcası olmuştur.
Prof. Dr. İsmet Giritli

Advertisement

★ Atatürk’ün bütün dünyaca sevilişinin sırrı, kendi milleti için istediğini başka milletler için reddetmemesinde, şeref, barış ve özgürlüğü kendi milleti kadar bütün milletler için de aramasındadır.
Falih Rıfkı Atay

★ Atatürk’ün en başarılı işlerinden biri de gençlikte yarattığı duygu ve heyecandır. Gençliği güçlü bir inanç ve ülkü ile canlı bir duruma getirmek ve bir gün kendilerine bırakılacak yüksek görevleri gerçekleştirebilecek kudret ve yeteneklerle kuvvetlendirmek yolunu en iyi Atatürk bildi ve buldu.
Hüseyin Cahit Yalçın

★ Hiçbir insan zekâsı, Türklük gerçeğini O’nun kadar yakından, O’nun kadar içinden tanımış değildi. Atatürk, Türk olmakla, Türk’ün ne olduğunu düşünmekle, Türk’ü sevmekle kalmamış, hem de Türk’ü kurtarmış, diriltmiş ve tanıtmıştır. Onun için Atatürk ölmüyor, bütün insanların kalbinde yaşıyor. Yaşadıkça da gençleşiyor.
İsmail Hakkı Baltacıoğlu

★ Yeni devletin kuruluşunda Atatürk’ün üstün başarısını sağlayan temel haslet, ülkücülük ile gerçekçiliği en dengeli kaynayışla kişiliğinde toplamış bulunmasıdır.
Prof. Dr. Yavuz Abadan

★ Öyle bir an düşünün ki, Batı dünyamızda Rönesans, Reform, XVII. yüzyıl sonunun bilimsel ve kültürel ihtilâli, Fransız ihtilâli ve endüstriyel ihtilâllerin hepsi bir -insan hayatının içine yığılmış olsun ve bunlar kanunla zorunlu kılınsın.

İşte Atatürk, 1920 – 1930 yılları arasında, bu kadar kısa bir süre içinde ve hiçbir ülkede uygulanamamış en ihtilâlci bir programı gerçekleştirdi.
İngiliz Tarihçisi Prof. Arnold Tonybe

Advertisement

★ Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O’nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.
İngiliz Gazetecisi Grace Ellison

★ Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.

Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü devlet adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orjinalidir.
İngiliz Yazarı Herbert Sidea Botham

★ Biz, Batılı insan örneğini O’nda gördük. Halka güvenin gerekliliğini O’ndan öğrendik.
Hikmet Dizdaroğlu

★ Atatürkçülük, her şeyden önce, hiçbir kurtuluş ve özgürlük hareketinin başaramadığı şekilde, «Mesut, muvaffak, muzaffer ve müreffeh» bir Türkiye’nin oluş felsefesidir.
Prof. T. Zafer Tunaya


Leave A Reply