Nutuk İle İlgili Kompozisyon, Yazı Örneği, Nutuk’un İçeriği, Amacı

0
Advertisement

Atatürk’ün büyük eseri sayılan Nutuk ile ilgili kompozisyon, yazı örneği. Nutuğu okuduktan sonra hissetiklerimiz, içeriği, yazılış amacı.

Nutuk Hakkında Kompozisyon

Düşünün ki kökleri binlerce yıl geriye giden bir millet yok olma tehlikesi ile karşı kaşıya gelmiş ve bu tehlikeden son dönemin en büyük dahilerinden bir tarafından liderlik edilerek kurtarılmış. Muazzam bir olay, muazzam bir başarı.

İşte Mustafa Kemal Atatürk’te bugünlerin gelecek nesillere aktarılması için yine o günlerde yanında olan arkadaşlarına danışarak, istişare ederek yazmış olduğu büyük eseri Nutuk’u bu sebeple yazdırmışdır. O günlere tanıklık eden kişilerin birebir müdahil olduğu böyle bir eserin önemi büyüktür. Çünkü çağının çok ötesinde bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk bir hatırat olarak yazdırttığı Nutuk aslında gelecek nesillere o günler için verilmiş bir hesap gibidir. Kimsenin sesini çıkartamayacağı hiçbir eleştir dahi belki de süremeyeceği bir hesap.

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde Nutuk içerisine o döneme ait olan konulabilecek tüm belgelerde yerleştirilmiştir. Mantıklı düşünecek olursak Atatürk böyle bir şey yapmaya dahi mecbur değildi. Devrim günleri hala devam ederken dilediği herşeyi yapmaya muktedir bir devlet adamının böyle bir şey yapması dünya tarihinde belki de örneği olmayan bir davranıştır.

Nutuk’un telif haklarının Türk hava Kurumunda olması ise ayrıca düşünülmesi gereken muazzam bir seçimdir. Atamız bizleri yine her hareketiyle olduğu gibi hayran bıraktırmaktadır. Nutuk uzun olmasına rağmen mutlaka okunması ve irdelenmesi gereken bir eserdir.Tarihe yön veren bir kişinin tarihi belgeleri ile anlatması biz Türk Milleti için büyük bir şans Atatürk’ü ve devrimlerinden rahatsız olanlar için ise birer kahır kaynağıdır.

Atatürk - Nutuk Okurken

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’u okurken…

Nutuk İçeriği ve Yazılış Amacı

Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların (devrimlerin) yapılışını anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, değerli bir kaynak eseridir. Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan ikinci Kurultayı’nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır. Büyük Nutuk veya Söylev olarak da bilinir.

Advertisement

İçindekiler

 • Birinci Dünya Savaşı’nda Anadolu’nun durumu ve kurtuluş çareleri
 • Milli teşkilatların kurulması ve kongreler
 • İstanbul Hükümetiyle ilişkiler
 • Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi
 • Misakı Milli
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
 • İç isyanlar ve Doğu Cephesi’ndeki gelişmeler
 • Düzenli orduya geçiş
 • İstanbul Hükümeti’nin Ankara’yla temas arayışları
 • Batı Cephesi’ndeki gelişmeler ve Birinci İnönü Zaferi
 • Londra Konferansı ve İkinci inönü Zaferi
 • Sakarya Meydan Muharebesi ve sonrası gelişmeler
 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Lozan Barış Konferansı ve saltanatın kaldırılmasına ilişkin gelişmeler
 • Halk Partisi’nin kuruluş çalışmaları, Lozan Barış Antlaşması ve sonrası gelişmeler
 • Cumhuriyet’in ilanı
 • Hilafetin kaldırılması
 • Cumhuriyete karşı iç muhalefet
 • Türk gençliğine bıraktığı emanet
 • Rapor ve haritalar


Leave A Reply