Atatürk’ün Spor Hakkındaki Sözleri, Atatürk’ten Spor Konulu Alıntılar

0
Advertisement

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Spor konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Atatürk’ün Spor İle İlgili Sözleri

 • *** Türk çocuklarının spor yaşamını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir karşılaşmada (müsabakada) kazanmak amacıyla spor yaptırılmamalıdır. Esas olan, her yaştaki bütün Türkler için beden eğitimini sağlamaktır. «Sağlam kafa, sağlam bedende bulunur» sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir.
 • ***Gün gelecek, Türk sporculuğu uluslararası alanda layık olduğu yeri kazanabilecektir. O zaman Türk sporculuğu, ülkenin genel yaşamındaki etkisinden başka, Türk ulusunun dünyaya daha uygar tanınmasında da en belli başlı nedenlerden biri olacaktır.

 • ***Her türlü spor çalışmalarını Türk gençliğinin ulusal eğitiminin ana öğelerinden saymak gerekir.
 • ***Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

 • ***Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle basa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim.
 • ***Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarfedilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

***Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

***Zafer, zafer benimdir diyebilenin; başarı, başaracağım diye başlayanın ve basardım diyebilenindir.

Advertisement
 • ***Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yasadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir.
 • ***Açık ve kati olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade, bütün milletçe sporun mahiyetinin ve değerinin anlaşılmış olması gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır.

 • ***Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da o nisbette önemlidir.
 • ***”Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı, bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir, ırkın ıslahı ve kişayişi meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.”

 • ***Türk çocuklarına sporun bu günkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor ortaya koymak gerekir. Buna lüzum var mı, yok mu ? gibi soruya söyle cevap verilebilir. Esasen yoktur ; fakat hakikati ufak bir örnekle ispat edebilmek için gereklidir.
 • ***Müspet bilimlerin temellerine dayanan , güzel sanatları seven , fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin acık delilidir.

 • ***Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.
 • ***Türk milleti anadan doğma sporcudur. Henüz yürümeye baslayan köy çocuklarını bile harman yerinde güreşirken görürsünüz. Ata en çok ve iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir. Türk kadını da bu işi iyi bilir.

 • ***Türk sosyal bünyesinde spor düzenlemekle vazifeli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor yaptırmazlar. Esas olan bütün yastaki Türkler için beden eğitimi ve terbiyesini sağlamaktır.
 • ***Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar; Türk gençliği, gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.


Leave A Reply