Atheriniformes Balık Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Atheriniformes nedir? Atheriniformes balıkların özellikleri nelerdir? Atheriniformes yaşam koşulları, üyeleri, hakkında bilgi.

Atheriniformes

Atheriniformes

Atheriniformes; uçanbalık, gümüş, çamuka, zargana gibi deniz türlerini ve pek çok tatlı su türünü kapsayan kemiklibalıklar takımıdır.

Exocoetoidei alttakımının üyeleri (uçanbalıklar, yarımgagalar, zarganalar) ince, uzun gövdeli, boyları 1 m’nin altında olan balıklardır. Türlerden çoğunun yumurtalarında, su bitkilerine tutunmalarını sağlayan yapışkan iplikçikler bulunur. Sırt ve anüs yüzgeçleri birbirinin tam karşısında ve gövdenin iyice gerisinde yer alır. Kuyruk yüzgecinin alt diliminin tepe diliminden daha büyük olması, bu balıkların saldırganlardan kaçmak için su yüzeyine doğru yükselmelerine yardımcı olur.

Cyprinodontoidei alttakımı küçük, yüzeye uyum sağlamış, çiftleşme ve yumurtlama biçimleri oldukça karmaşık olan hepçil balıkları içerir. Uyum yetenekleri yüksek olan bu balıklar, aşırı sıcaklık, kuraklık ve tuzluluk gibi koşullara dayanıklıdır. Çenelerinde bulunan küçük dişlerden ötürü dişli sazancık denen bir grup balığın yaşam çevrimi genellikle bir yıllıktır, erişkinler yaz aylarında ölmeden önce çamur içine gömülmüş yumurtalar bırakırlar; yağmurların başlamasıyla bu yumurtalar açılır ve yaşam çevrimi yinelenir.

Dörtgözlerin birçok türü yüzeyde yaşamaya eşsiz bir uyum gösterir. Gözleri, her birinin ayrı ağ tabakası (retina) ve saydam tabakası (kornea) olan üst ve alt loplara ayrılmıştır; böylece aynı anda suyun hem altını, hem üstünü görebilirler. Erkeklerin ve dişilerin eşey organları bazılarında sağda, bazılarında soldadır. Bu nedenle, eşey organları solda olan erkekler ancak eşey organları sağda olan dişilerle çiftleşebilirler (ya da tersi). Canlı yavru doğuran türlerde, erkeğin anüs yüzgeçleri gonopodyum denen bir döllenme organına dönüşmüştür. Aralarında lepistesler ve kılıçkuyruklar da bulunan birçok tür canlı yavru dünyaya getirir.

Advertisement

Atherinoidei alttakımından olan balıklar küçük ve uzunca gövdelidir; iri gözleri ve iki sırt yüzgeçleri vardır. Büyük gümüşsü pullarıyla tanınan ve denizlerin ya da göllerin kıyıya yakın sularında sürüler halinde dolaşan balıklar, örneğin gümüşbalığı ve grünyon bu alttakımdandır. Grünyonlar her bahar, bazen yazın ortalarına doğru yumurtlamak için dolunay zamanında sudan çıkarlar. Sular yükselirken, kumsaldaki grünyonlar yumurtalarını kumların arasına gömerler ve yaklaşık iki hafta sonra, yeniden yükselen sular yavruları denize doğru sürükler.


Leave A Reply