Avrupa Günü Hakkında Yazı, Avrupa Günü Ne Zaman ve Neden Kutlanır

0
Advertisement

Avrupa Günü ne zaman ve neden kutlanmaktadır? Avrupa Gününün önemini anlatan, ile ilgili yazı.

Avrupa Günü İle İlgili YAzı

Avrupa Günü İle İlgili Yazı

AVRUPA GÜNÜ

Avrupa kıtasının ekonomik kültürel birliğini sağlamak amacıyla 5 Mayıs 1949’da Avrupa Konseyi kurulmuştur.

Avrupa birliğini kurma çabaları çok eskilere dayanır. İkinci Dünya Savaşı tüm dünyayı kana buladı, milyonlarca insan yaşamını yitirdi, kentler yerle bir oldu, savaşa neden olan Almanya, Batı Almanya, ve Doğu Almanya olmak üzere ikiye bölündü. Batı Avrupa ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri diye ayrıldı.

Bu yıkımlardan sonra Avrupa’nın birliğini sağlama çalışmaları hız kazandı. Bu amaçla kurulan komite, kuruluş hazırlığını yaptı ve Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949’da Fransa’nın Strasburg kentinde kuruldu ve yürürlüğe girdi.

Avrupa Konseyine üye ülkeler: Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, İsveç, İtalya, Türkiye, Yunanistan, İzlanda, Almanya, Avusturya, Kıbrıs, Malta, İspanya.

Advertisement
AVRUPA KONSEYİ’NİN ORGANLARI
 • 1. Bakanlar Komitesi : Üye ülkelerin Dışişleri bakanlarından oluşur.
 • 2. Danışma Konseyi : Üye ülkelerin milletvekillerinaen oluşur.
 • 3. Sekreterlik : Genel sekreter ve yardımcılarından oluşur.
AVRUPA KONSEYİNİN AMAÇLARI
 • 1. Üye ülkelerde demokrasiyi yerleştirmek ve yaşatmak.
 • 2. Üye ülkelerde kişisel hak ve özgürlükleri korumak.
 • 3. Hukukun üstünlüğü ilkesine uymak.
 • 4. Ekonomik gelişmeyi sağlamak.
 • 5. Kültürel ve toplumsal düzeyin yükselmesini sağlamaktır.
AVRUPA KONSEYİNİN BAŞARILARI

1. Avrupa insan hakları sözleşmesini imzaladı.
2. Üye ülkeler arasında yakınlaşmayı sağladı.
3. insan haklarını güvenceye aldı.
4. Üye ülkeler arasında kültürel anlaşmalar imzaladı.
5. Çevrenin korunmasında çabalar harcadı.
6. Batı Almanya ve doğu Almanya birleşti.
7. Avrupa Ortak Pazar (AT) kuruldu.
8. Avrupa gümrük birliği gerçekleşti.

Topraklarımızın bir kısmı Avrupa kıtasındadır. Bilim ve tekniğin geliştiği Avrupa’yı yücelten ilkeleri benimsemiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti, kurulduktan sonra önemli gelişmeler elde etmiştir.

Nato ve Avrupa Konseyi’nden sonra, Avrupa Ortak Pazarı’na (AT) girdik. Kalkınmamız, barış içinde yaşamamız için Avrupa Konseyi çalışmalarını benimsiyoruz, destekliyoruz. ,

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Üye devletler tarafından, 10 Aralık 1948’de ilân edilen insan Hakları Evrensel Bildirisi, doğrultusunda hazırlanan bir sözleşmedir. 18 maddeden oluşur.

Önemli ilkeleri:

* Kimsenin yaşama hakkına dokunulamaz.
* Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı bir cezaya uğratılamaz.
* Her insanın özgürlüğe ve güvenliğe hakkı vardır.
* Tutuklulara kötü işlem yapılamaz.
* Herkesin kendini savunma hakkı vardır.
* Yargılama, herkesin önünde, açık yapılır.
* Herkesin, düşüncesini özgürce anlatma hakkı vardır.
* Herkes inanç ve din özgürlüğüne sahiptir.
* Kimsenin özel ve aile yaşamına karışılamaz.
* Herkes, haberleşme özgürlüğüne sahiptir.

Advertisement

Avrupa Konseyi, bu sözleşmeye uyulmadığı durumlarda, “kişisel başvuru” hakkını da tanımıştır. Hakkı zedelenen bir kimse, yurdunda sonuç alamazsa doğrudan doğruya merkezi İsviçre’de bulunan “İnsan Hakları Mahkemesi” ne başvurabilir.

Avrupa Günü

AVRUPA GÜNÜ (5 Mayıs)

5 Mayıs 1949’da kurulan Avrupa Konseyi’nin merkezi Fransa’nın Strazburg şehridir. Kurucu üye Ülkeler: Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, Almanya, İtalya’dır. İspanya, Portekiz ve Yunanistan sonradan katılmış; Türkiye ise ortak üye olup tam üyelik için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca son dönemlerde Avrupa Birliğine katılan ülkelerinde de katkısı ile Avrupa Konseyi iyiden iyiye daha büyük bir coğrafyayı temsil etmeye başlamıştır.

Her yıl 5 Mayıs günü Avrupa Konseyi’nin kuruluşu nedeniyle Avrupa Günü kutlanır. Bir Avrupa ülkesi olan Türkiye’de de Avrupa Günü kutlanır. Avrupa günü dolayısı ile özellikle son dönemlerde yeni kurulmuş bir bakanlık olan Avrupa Birliği bakanlığı bu konu hakkında çalışmalar yürüterek Avrupa ve Avrupa Birliği ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Kendini Batı dünyasının bir parçası olarak gören Türkiye Avrupa günü’nün son dönemlerde daha tekin bir şekilde etkinlikler ile geçirmektedir.

Her yıl 5 Mayıs günü bu kuruluşun amaç ve ilkeleri üye üye ülkelerde yapılan toplantılarda anlatılır.

Konseyin Amaçları:

 • 1. Üye ülkelerin ekonomik yönden gelişmelerine yardımcı olmak.
 • 2. Üye ülkelerde demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak.
 • 3. Kişi temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak.
 • 4. Üye ülkelerde sosyal ve kültürel ortak faaliyetleri geliştirmek.
 • 5. Konsey üyesi ülkeler arasında ticari mal dolaşımını ve seyahat kolaylıklarını sağlamak.

Avrupa Konseyi’nin; Bakanlar Komitesi, Danışma Konseyi ve Sekreterlik gibi organları yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleşmesi için çalışır.


Leave A Reply