Biyolojinin Bölümleri Nelerdir? Liste Halinde Kısa Tanımları İle Birlikte

0
Advertisement

Biyoloji biliminin bölümleri nelerdir? Biyoloji neyi inceler? Biyoloji biliminin başlıca dalları nelerdir? Kısa açıklamaların yer aldığı sayfamız.

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Biyolojinin Bölümleri

Biyolojinin başlıca dalları şunlardır:

  • Morfoloji : Şekil bilimidir. Hayvanların, dokuların, hücrelerin şeklini incel’er.
  • Taksonomi : Yeni türler ve yeni akrabalıklar üzerinde çalışan bir bilimdir. Türün mahiyeti, nasıl meydana geldiği konusu da taksonominin çerçevesine girer.
  • Embriyoloji : Canlının tek hücrelik durumundan başlayarak gelişmesini inceler.
  • Genetik : Bu bilimin esas konusu kalıtımdır.
  • Evrim : Canlıların jeolojik devirlerden beri geçirdiği gelişmeyi inceler. / . Fizyoloji. — Hayatı meydana getiren organik fonksiyonları İnceleyen bilimdir.
  • Ekoloji : Varlıkların çevreleriyle olan münasebetlerini inceler.
  • Biyososyoloji : Hayvan topluluklarını inceler.
  • Biyokimya : Canlı maddelerdeki kimyasal tepkileri inceler.
  • Biyoklimatoloji : Canlıların iklimle olan bağlantılarını inceleyen bilim dalıdır.


Leave A Reply