Brewer Rehberlik Modeli Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Rehberliğin eğitim süreci ile kaynaştırılması, brewer rehberlik modeli nedir, özellikleri nelerdir? Brewer rehberlik modeli.

Rehberliğin Eğitim Süreci ile Kaynaştırılması (Brewer)

Zamanla, Parson’ın meslek bürosunda yürüttüğü çalışmalar yani kişilere tam işe yerleşecekleri sırada rehberlik hizmeti sunmanın geç kalınmış bir girişim olduğu ileri sürülmüştür. Böylece, okullarda çalışma hayatının gereklerini açıklama anlamında yapılan rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılarak eğitim süreci ile kaynaştırmasına çalışılmıştır.

Öncülüğünü Brewer’in ortaya koyduğu bu modele göre rehberlik, eğitim ile özdeştir. Rehberliğin amacı, bireye toplum yaşamına uyum sağlamasında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Brewer’a göre rehberlik her şeyden önce eğitimin bir parçasıdır ve başlıca amacı, bireyin okula ve okul dışındaki çevresine uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Eğitim ile rehberlik arasında amaç, yöntem ve sonuçlan bakımından fark yoktur. Bu yaklaşım, rehberlik hizmetlerinin tıpkı konu alanlarının öğretilmesi gibi, sınıf içinde verilebilecek bir hizmet olduğu anlayışını getirmiştir. Bundan dolayı, Brewer’in modelinde grup rehberliği ve bilgi verme hizmeti ön plana çıkarken, günümüzde de okullarda devam eden, “rehberlik saati” uygulaması ilk kez başlamıştır.

Bu modelde rehberlik personeli öğrencilere meslekler, sağlık, boş zaman değerlendirme gibi olgusal konularda bilgi sağlamak, okula alıştırma programları düzenlemek, okul kuralları hakkında öğrencileri aydınlatmak, insan ilişkileri alanında olumlu tutum ve beceriler geliştirecek etkinlikler düzenlemek gibi görevleri yürütmekle sorumludur.


Leave A Reply