Cizye Nedir?

2

Cizye ne demektir? Cizyenin özellikleri, cizye vergisinin tarihi, cizye hakkında bilgi.

cizyeCizye; İslâmi bir vergidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Hristiyanlardan veya Müslüman olmayan kimselerden alınırdı. Islahat fermanıyla kaldırılmıştır. İslâmda cihad, yani din Allah’ın oluncaya ve İslâmiyet hakim duruma geçinceye kadar düşmanı savaş edilmesi emredilmiştir. Bu savaşın çeşitli şartları vardır. Sevgili Peygamberimiz kendisiyle karşılaşılan düşmanın önce İslamiyete davet edilmesini, kabul etmezlerse cizye vermeye mecbur edilmelerini, bunu da kabul etmezlerse onlara harp açılmasını söylemiştir.

Advertisement

İslâm fıkhına göre cizye iki kısımdır. Bunlardan birincisi, düşmanın cizye vermeyi kabul etmesi halinde karşılıklı rıza ile kararlaştırılan cizyedir, ki ancak kararlaştırıldığı kadar alınır. İkincisi düşmanın harp sonunda cizye vermeye mecbur edilmesi halinde alınan cizyedir ki zengine, fakire ve orta halliye göre değişir.

Çocuklardan, kadınlardan, deli, köle, kör ve kötürüm kimselerden cizye alınmaz. Cizye ayrıca putperestler ve İslam dininden dönen (mürtedlere) konulmaz. Çünkü bunların ya müslüman olmaları yahut ölümü tercih etmeleri istenir.

Cizye, harbin gereği olan bir durumdur ve Müslümanlara helaldir. Böyle bir vergi ile düşmanların İslâm hakimiyetini kabul etmeleri ve neticede, Müslüman olmaları istenir. Nitekim kendisinden cizye alınmakta olan bir kimse, İslâmiyeti seçerse cizye vermekten kurtulur.

Advertisement


2 yorum

Leave A Reply