Dünyanın Şekli ve Sonuçları

0
Advertisement

Dünyanın şekli nasıldır? Dünyanın şekli, boyutları, Dünyanın yuvarlak olmasının sonuçları, maddeler halinde hakkında bilgi.

Dünya GünüDünyanın Şekli ve Sonuçları

Dünya’nın kutuplardan basık, ekvatorda şişkin olan kendine özgü şekline “Geoid” denir. Ekvator yarıçapı ile (6378) kutuplar yarıçapı (6357) arasında 21 km’lik fark vardır. Dünya bu şeklini ilk oluşumunda, henüz katılaşmadan merkezkaç kuvveti etkisiyle, kendi ekseni etrafında dönerek almıştır.

Dünya’nın geoid şekli nedeniyle, kutup noktalarının yerin merkezine daha yakın olması, kutuplarda yerçekiminin ekvatordan daha fazla olmasına neden olur. Ekvator çemberi de meridyenlerden daha uzundur.
(40076 km. – 40009 km.)

Dünya’nın Yuvarlak Olmasının Sonuçları:

1- Dünya’nın bir yarısında gündüz, diğer yansında gece yaşanır.

Advertisement

2- Güneş ışınlarının düşme açılan kutuplara gidildikçe daralır.

3- Meridyenlerin uzunlukları aynı olduğu halde, paralellerin boylan kutuplara gidildikçe kısalır.

4- Doğu’ya gidildikçe Güneş daha erken batar.

5- Yeryüzünden yükseldikçe görülen alan genişler.

6- Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı, ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Kutup noktalarında 0 olan hız ekvatorda 1660 km/saattir.

7- Kuzey kutbundan ekvatora gidildikçe, kutup yıldızının görünüm açısı küçülür.

Advertisement

Örnek Soru: Dünya’nın şekli ve boyutlarına aykırı olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvator’un meridyenlerden uzun olması
B) Güneş ışınlarının düşme açılarının kutuplara doğru değişmesi
C) Bir paralel boyunca dikilen eşit uzunluktaki çubukların gölgelerinin aynı olması
D) Dönüş hızının ekvatorda fazla olması
E) Yerçekiminin kutuplarda çok olması

Çözüm: Çünkü Dünya’nın yuvarlaklığı nedeniyle eşit uzunluktaki çubukların gölgeleri farklı olur. Güneş hizasındaki çubuğun gölgesi en az olur. (Cevap C’dir)


Leave A Reply