Eğitim Hakkında Bilgi

0

Eğitim nedir, neden önemlidir? Eğitimin tarihçesi, dünyada eğitim nasıldır? Eğitimin gelişimi, hakkında bilgi.

Eğitim

Advertisement
EĞİTİM

Eğitim yeteneklerin ve bilginin geliştirilmesidir. Resmi (okullarda verilen eğitim) ve gayri resmi (bir müzik aleti çalarak, seyrederek ve günlük hayatta öğrenerek) olabilir.

Çoğu insan, çocukları eğitmenin ana nedeninin topluma fayda sağlamak olduğunu ve becerilerin geliştirilmesiyle toplumun ilerleyeceğini düşünür. Bazılarına göre ise kişinin yeteneklerinin ve ilgi alanlarının geliştirilmesi daha önemlidir. Antik Yunan filozofu Sokrates ise eğitimin insanları daha mutlu yapacağına inanıyordu.

HERKESE OKUL

İlk resmi eğitim sistemi Antik Yunan’da hayata geçirildi. Ancak; eğitim yalnızca, zengin ailelerinin çocuklarına veriliyordu. Verilen derslerin arasında, hitabet sanatı (politikacı yetiştirmeye yönelik) dersi de bulunuyordu. Çoğu ülkede okulların idaresi, kiliseler veya hayırseverler tarafından yürütülmekteydi. 1800’lü yıllarda okullar, hükümet denetimi altına girmiştir ve 1900’lerden önce eğitim; kız ve erkeklerin çoğu için ücretsiz hale gelmiştir. Ancak; dünyanın çeşitli yerlerinde, okuma ve yazma bilmeyen milyonlarca insan vardır.

Eğitim ve Toplum

Eğitim ve Toplum

HAYATINIZIN EN GÜZEL YILLARI

Çoğu ülkede beş ya da altı yaşına gelmiş çocukların, ilk okula deva m etmeleri yasal bir zorunluluktur. 11 yaşındaki çocuklar ise ortaokula devam ederler. Bazı çocuklar daha erken yaşlarda da ortaokula devam edebilir. İlk anaokulu, 1837 yılında Almanya’da Friedrich Froebel tarafından açıldı. Dünyanın çoğu ülkesinde, zorunlu eğitim 11 yaşından sonra biter ama eğitim süreci, kolej ve üniversite eğitimi ile ileri yaşlarda da devam eder. İleri eğitim kurumlarında; dersler mesleki eğitim ve uzmanlaşmaya yönelik olarak hazırlanır.

Advertisement
DERS PROGRAMI

Ders programı her ülkede farklılıklar gösterir. Dine, yerel el sanatlara ya da tarihe önem verilebilir. 19. yüzyıl okullarının çoğu okuma, yazma ve aritmetik üzerinde yoğunlaşıyordu. Eğitim teorileri ile bağlantılı olarak, dersler ve öğretim teknikleri yıldan yıla değişmektedir. 17. yüzyıl Çek eğitimcisi Comtenius, resimlerin, çok önemli bir öğretim aracı olduğunu düşünüyordu. İtalyan reformist Mana Montessosi (1870-1952) çocukların araştırarak öğrenmelerine yardımcı olacak tahta aletler tasarladı.

DÜŞÜNCE OKULLARI

Öğretim teknikleri, ders programları ve sınıf yerleşim düzenleri, yıllar boyunca değişiklikler göstermiştir. Eskiden öğretmen ders anlatırken, çocuklar sessizce sıralarına otururdu. Günümüzde ise etkileşim ve küçük gruplar halinde öğretim üzerinde durulmaktadır. Eğitimciler, bilginin anlatılarak öğrenilmesinin mi (resmi öğretim) yoksa; bilginin aktiviteler ve deneyimler ile öğrenilmesinin mi en iyisi olduğunu tartışmaktadırlar.


Leave A Reply