Emile Durkheim Kimdir? Hayatı Çalışmaları Sosyolojiye Katkıları Nelerdir?

0
Advertisement

Emile Durkheim kimdir? Emile Durkheim hayatı, biyografisi, çalışmaları, sosyolojiye katkıları, eserleri ile ilgili bilgi.

Emile Durkheim

Emile Durkheim; Yahudi kökenli Fransız toplumbilimcisidir (Espinal 1858 -Paris 1917).

Emile Durkheim

Kaynak: commons.wikimedia.org

Ecole Normale Superiur’ ü bitirdi (1882), felsefe öğretmenliği yaptı, 1885’te aldığı bir yıllık izinle Almanya’da bulundu, Fransa’ya dönünce yayınladığı bir dizi makalesi ile ilgi topladı. 1887’de Bordeaux Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1893’te Toplumsal İşbölümü Üzerine adlı teziyle doktorasını verdi. 1902’de Paris’te Sorbonne Edebiyat Fakültesinde çalışmalarını sürdürdü. 1906’da Buisson’un ölümü üzerine Sorbonne eğitimbilim profesörlüğüne getirildi. Durkheim, toplumbilim kendi olgularını kendi ön dayanaklarıyla işleyen bir bilim durumuna getirdi. A. Comte’ un fizik, H. Spencer’in biyolojiyi örnek alıp inceledikleri toplumsal olaylar ona göre yalnız kendi türünden olaylarla açıklanabilir.

Toplumsal Olay

“Toplumsal Olay” bireye bağlı bir bireyle başlayıp biten bir süreç değildir; toplumsal olay bireyi aşkındır, birey ona katılır. Her birey için toplumsal olaya katılma, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü, toplumsal olaylar; genel, zorunlu, bireyi ve bireyler arası ilişkileri belirleyen din, ekonomi, hukuk, ahlak, politika, bilim, sanat türünden olaylardır. Durkheim, bireyi, bireyselliği toplum içinde tümüyle eritmez. İnsanın kendine özgü toplumsallığını saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan toplumdan alır. Bu doğrular; bireyin, kendine özgü bireyliğini ve topluma özgü toplumsallığını saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan toplumdan alır. Bu doğrular; bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler, doğal bir bileşimdir. Kurumlar; örneğin din ve Tanrı anlayışı da topluma bağlıdır ve onunla birlikte gelişip evrimleşir.

Durkheim, bilgi anlayışında toplum görüşünü örnek alır. Bilgide en genel kavramlar; tek tek şeylerin tümünden bağımsız olmayıp tersine onlara uygulanabilen, topluma içkin kavramlar olduklarından en geçerli kavramladır. Bunların mutlak, öncesiz-sonrasızca doğru ve kesin kavramlar oldukları da söylenemez. Bilginin temel taşları olan genel kavramlar, toplumla birlikte zaman ve uzam bağlamında değişip gelişen kavramlardır.

Başlıca eserleri:

De la Division du Travail Social (Toplumsal İşbölümü Üstüne) 1893, les Régies de la Méthode Sociologiques (Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları) 1895, la Suicide (Canına Kıyma) 1897, les Forme Elémentaires delà Vie Religieuse (Dinsel Yaşamın İlkel Biçimleri) 1912. Ölümünden sonra yayımlananlarsa: Education Morale (Ahlak Eğitimi) 1927, l’évolution Pédagogique en France (Fransa’da Eğitimbilimin Evrimi) 1938, Leçons de Sociologie (Toplumbilim Dersleri) 1950. Kitapları yanında 1856’da çıkartmaya başladığı l’ane Sociologque (Toplumbilim Yıllığı) adlı yıllıkta ve çeşitli felsefe dergilerinde de makaleler yazdı. Durkheim’in görüşleri onu bütünüyle benimseyen Ziya Gökalp’in sürekli etkisiyle yurdumuzda da uzun süre geçerli oldu.

Advertisement

Leave A Reply