Estergon Nerededir? Estergon Tarihi Hakkında Bilgi

1

Estergon nerededir ve hangi ülkeye bağlıdır. Estergon Kalesi ve Estergon tarihi ile ilgili bilgiler.

Estergon Katedrali

Macarca ismi Esztergom’dur. Macaristan’ın kuzeyinde Komârom Yönetim Birimi’nde kenttir. Tuna kıyısında başkent Budapeşte’nin 43.3 km kuzeybatısında yer alır. 1950’den sonra hızlı bir endüstrileşme (makine, tekstil, duyarlı aygıt vb) süreci içine girdi. 12. yüzyılda yapılmış kaleyle, 1828’de yapılan katedral, önemli tarihsel eserlerdir.

Estergon Şehrinin Tarihi: Tuna Havzası’nda askeri ve ticari açıdan önemli bir noktada bulunan kentin kuruluşu Roma dönemine dayanır. 10. ve 12. yüzyıllarda Macar Krallığı’nın başkentiydi. Kral IV. Bella başkenti Budin’e taşıdıysa da kale önemini sürdürdü.

Türklerin kaleyle ilişkileri 1526’da Budin alındıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın Viyana üzerine yürüyüşü sırasında başladı. Semendire Sancakbeyi Yahya Paşazade Mehmet Bey’in üzerine geldiğini gören kale muhafızı Pal Varday ile krallık tacı muhafızı Pal Pereny, kaleyi çarpışmaksızın Türklere verdi. Ancak 1531’de bölgede etkin olmak isteyen Habsburglar kaleyi tekrardan ele geçirdiler.

Kanuni Sultan Süleyman 1543’te çıktığı seferde Estergon’u yeniden Osmanlı topraklarına katarak Budin Eyaleti’ne bağlı sancak durumuna getirdi. Kale, 1595’te kısa bir süre Avusturyalıların eline geçtiyse de Lala Mehmet Paşa çıktığı Avusturya Seferi sırasında Estergon’u yeniden Osmanlı topraklarına kattı (1604).

1606’da imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile Estergon’un Osmanlı topraklarına katılması onaylandı. 1663’te Fazıl Ahmet Paşa’nın Uyvar Seferi sırasında askeri üs ve destek merkezi olarak kullanılan Estergon ertesi yıl Ciğerdelen’i yakan Avusturyalılar tarafından top ateşine tutuldu. Budin’e giden Fazıl Ahmet Paşa kalenin yıkılan yerlerini onarttı.

Estergon Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yenilgiyle biten İkinci Viyana Seferi’nden sonra çekilirken kendisini izleyen Avusturya güçleri tarafından kuşatıldı (30 Ekim 1683). Yardıma gelen Budin Beylerbeyi Kara Mehmet Paşa, Ciğerdelen’de Jan Sobieski komutasındaki karşıt güçlere yenilince Budin’e çekildi. Zor durumda kalan kaledeki Osmanlılar teslim olmak zorunda kaldılar. 140 yıl süren Osmanlı egemenliğinden sonra kent 1867’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na bağlandı ve bir daha Türklerin egemenliği altına girmedi.


1 Yorum

  1. budapeste estergon kalesi on

    Budapesteye kadar geldiyseniz kahramanliklarin yazildigi sanli estergon kalesinede mutlaka ugramalisiniz. Kaleden geriye kalanlar ve surlarin dibinde boy gosteren minare gozlerinizi doldurucak kadar huzunlendirmekte ruhlari

Leave A Reply