Ferruh Arsunar Kimdir?

0
Advertisement

Ferruh Arsunar kimdir ve ne yapmıştır? Ferruh Arsunar hayatı, biyografisi, müzik kariyeri ve folklora katkıları hakkında bilgi.

Ferruh Arsunar Kimdir?

Ferruh Arsunar; (d. 1908, İstanbul – ö. 21 Aralık 1965, Ankara), folklor araştırmacısı, halk müziği uzmanıdır. Baytar miralayı (albay) Mehmed Akif Bey’in oğludur. İlk ve ortaöğrenimini babasının görevli olarak bulunduğu İstanbul, Adana ve Bağdat’ta yaptı.

Ferruh Arsunar

Darülelhan’ın (İstanbul Belediye Konservatuvarı) Türk Müziği (1923) ve Batı Müziği (1941) bölümlerini bitirdi. Hocası Rauf Yekta Bey’in özendirmesiyle halk müziği alanında çalışmaya başladı. Darülelhan’ın halk türkülerini derleme gezilerine katıldı. Bu gezilerin sonunda yayımlanan 15 küçük kitabın büyük bir bölümünün notalarını yazdı. Daha sonra, görevli olarak ya da özel olarak gittiği birçok Anadolu kentinde derlemelerini sürdürdü, bunlarla ilgili büyüklü küçüklü kitaplar yayımladı.

Arsunar, Türkiye’de halk türkülerinin folklor yöntemleri ile derlenip notaya alınmasında ve bunların kitaplar halinde yayımlanmasında büyük emeği geçmiş ilk araştırmacılardan biridir. Çeşitli dergilerde çıkmış yazıları ve yayımlanmak üzere resmi kuruluşlar tarafından satın alındığı halde bugüne değin basılmamış yedi yapıtı dışında kalan kitapları şunlardır: Elazığ Türküleri ve Oyun Havaları (1935), Anadolu’nun Pentatonik Melodileri Hakkında Birkaç Not (1937), Elazığ Bakırmadeni Kazası Halk Türküleri (1937), Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik (1937), Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler (1947-48, 3 cilt), Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler (1955), Türkten Türküler (1958), Gaziantep Folkloru (1962), Köroğlu (1963), Türk Anadolu Halk Türküleri (1965).

Advertisement

Leave A Reply