Fethiye Nerededir? Yeryüzündeki Cennet Fethiye’nin Coğrafi Özellikleri

0
Advertisement

Fethiye nerededir? Yeryüzündeki cennet Fethiye hangi ilimize bağlıdır? Fethiye ilçesinin coğrafi özellikleri nelerdir?

Ölüdeniz

Ölüdeniz – Fethiye ( Kaynak : wikipedia.org)

Fethiye, Muğla İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 4 bucağı (Eşen, Kemer, Seki, Yeşilüzümlü), 81 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; batıdan Dalaman ve Köyceğiz, kuzeyden Denizli’ nin Çameli ve Burdur’un Altınyayla, doğudan Antalya’nın Elmalı ve Kaş ilçeleri, güney-güneybatıdan Akdeniz ile çevrilidir.

İlçe toprakları, kıyıdan başlayarak yer yer genişleyip daralan kıyı ovalarından doğu ve güneydoğuya doğru yükselir. Kentin hemen gerisinde Baba Dağı’nda 2.000 m’ye yaklaşan (1.975 m) yükseklik, kuzeyde Göktepe’de 2.047 m’ ye, doğuda 3.000 m’ye ulaşır (Akdağ 3.024 m). Kuzey-güney doğrultusunda akan Eşen Çayı (Kocaçay), ilçenin doğu-güneydoğu sınırını oluşturur. Üzümlü ve Kargı dereleri, öteki başlıca ırmaklardır. Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı geçer.

Yıllık ortalama sıcaklık 18.8°C, yağış tutarı 933 mm’ dir. Konumu ve güneyden gelen nemli rüzgârlara açık oluşu nedeniyle, yağış yüksektir. Buna koşut olarak orman örtüsü zengindir (kızılçam, ardıç, meşe, sedir). Daha aşağı kesimler, yoğun maki topluluklarıyla kaplıdır. En önemli gelir kaynakları tarım, madencilik ve turizmdir. Tarım ürünleri arasında zeytin ve sebzecilik, özellikle turfanda sebzecilik başta gelir. Geniş alanlarda yaygın biçimde seracılık yapılır. Tahıl ürünlerinden buğday, mısır, arpa; endüstri bitkilerinden pamuk ekiminin yanı sıra susam, yerfıstığı, çiğit gibi yağ bitkileri yetiştirilir.

Meyve üretiminde ilk sırayı turunçgiller (portakal, mandalina) alır. Madencilik, ikinci büyük gelir kaynağıdır. Türkiye’ nin en önemli krom yatakları ilçe toprakları içinde bulunmaktadır. Balıkçılık da ekonomik etkinlikler arasındadır. Son yıllarda gelişen turizm, giderek önemli bir ekonomik kaynak oluşturmaktadır. Kendi adını taşıyan körfezin doğusunda, iç limanın kıyısında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 155 km uzaklıktadır.

Palmiye ağaçlarının süslediği geniş kıyı bulvarı, geride dik yamaçlara doğru kat kat yükselen bir görünüm taşır. Kentte evler genellikle iki katlı ve beyazdır. Tarih çağları içinde birçok kez depremler sonucu yıkılan ilçe merkezinin, kıyıda geniş bir parkı düzenli bir yerleşimi vardır. Fethiye Limanı gerek yük, gerekse yolcu gemilerinin yanaştığı korunaklı bir limandır. Özellikle, yaz aylarında çeşitli yerli ve yabancı yolcu gemileri kente çok sayıda turist getirir. Kent yakınlarında birçok doğal plaj vardır.

Advertisement

Bunların en ünlüsü, büyük bir lagün olan Ölü Deniz‘ dir. Kentten 12 km uzaklıkta Ölü Deniz‘e kara ve deniz yoluyla ulaşılır. Bugünkü Fethiye’nin yerinde Likyalılar döneminin ünlü liman kentlerinden bugün de kalıntıları bulunan bulunuyordu. Ayrıca kentin gerisindeki kalker yamaçlara oyulan ünlü kaya mezarları da yine Likyalılar dönemine aittir. O dönemlerde Fethiye denizcilik merkeziydi ve oldukça işlek bir liman olarak tanınıyordu. Fethiye’de 1965’te kurulan arkeoloji müzesinde Likyalılar dönemine ait birçok arkeolojik buluntular yer alır.

Fethiye Körfezi

Fethiye Körfezi; Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde körfezdir.

Çeşitli ada, yarımadalar içeren körfez; kuzey-güney doğrultusunda Göçek İskelesi-İblis Burnu arasında 25 km uzunluğunda batı-doğu doğrultusunda Kurtoğlu Burnu-Fethiye İskelesi arasında 30 km genişliğinde, kare görünümündedir. Derin olan körfezin (en derin yeri 490 m) gerisinde yükselen dağlık kütle, denize dik indiğinden kıyılar girintili, çıkıntılıdır. Ancak, doğu kesimiyle kuzey kesimlerinde kıyı çizgisi, ilkçağdan bu yana yer yer önemli değişmelere uğradığından körfezin bu kesiminde birçok eski yerleşme yeri günümüzde sular altındadır. Körfezin doğusunda Eski Meğri, Kızılada, Tavşan Adası, Katrancık Adası; çok girintili çıkıntılı batı kıyılarında sayısız küçük köy, körfez, ada, yarımada vardır. Bunlar güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda sıralanan Bozdağ (Kapıdağı) Yarımadası, Domuz Adası, Tersane Adası, Hacıhalil Adası, Yassıca Adaları, Göçek Adası’dır. Fethiye Kasabası yakınlarında kara biraz alçaldığından başta ünlü lâhit olmak üzere birçok tarihsel eser zamanla sular altında kalmıştır.

Adalar ve yarımadalar, fırtınaların içerilere sokulmasını engellediğinden, körfez özellikle ilkçağda gemiciler için önemli bir barınak işlevi görmüş; kentleri düşman saldırılarından korumuştur. Uygun bir doğal liman özelliğine karşın, gerisinin dağlık olması, art ülkenin (hinterland) darlığı nedeniyle, körfez yeterli derecede gelişmekle birlikte, Fethiye yöresinde çıkarılan krom filizi, çeşitli orman ürünleri, yakın yıllarda turunçgil üretiminin artmasıyla Göçek ve Fethiye limanlarına canlılık kazandırmıştır.

Kıyılardaki turizm etkinliklerinde son yıllarda belirgin bir gelişme gözlenmektedir.

Advertisement


Leave A Reply