Fransa’da Rönesans Dönemi

0

Fransız rönesansı nasıl başlamıştır, kimler öncülük etmiştir? Fransa’da rönesans hakkında bilgi. Fransız rönesansı belli başlı sanatçıları.

Fransız Rönesans‘ı, İtalya’nın etkisiyle oldu. Bunun da başlıca sebebi, Fransa Kralı VIII. Charles’ın İtalya savaşlarıydı. Fransızlar, İtalya’ya girince, oradaki anıtların güzelliğinin etkisi altında kaldılar. İtalyan sanatı Fransa’da da taklit edildi.

Fikir alanında ise Fransa’da bambaşka bir çığır açıldı: Fransız “hümanistleri” SorbonnE Üniversitesi’nin çevresinde toplanmışlardı. Edebiyatçıdan çok, bilim adamı idiler. Eski Yunan ve Roma eserleri Fransızca’ya Ortaçağ’da bozuk bir dille anlaşılmaz şekilde aktarılmıştı. “Yeni yol” öncüleri, bu eski kitapların asıllarını bulmaya çalıştılar. Böylece bilimde “araştırma” ve “eleştirme” ortaya çıktı. Bu araştırma sonunda eski ünlü yazarlardan tarihe, toplum ahlak ve yaşayışına ait bilgiler öğrenildi. College de France’ın kurulması hümanizmin tam gelişmesini sağladı. I. François bu okulda, Latince, Yunanca ve İbranice olmak üzere üç kürsü açtırdı.

XV. yüzyılın başlarında Fransa’da Villon gibi realist bir şair, Commynes gibi büyük bir tarihçi yetişti. XVI. yüzyılda Marot, Bellay, Pierre de Ronsard gibi şairler, Rabelais, Calvin, Montaigne gibi yazarlar yenilik hareketinin öncüleri oldular. Din savaşlarının başlaması, fikir hayatını daha da canlandırdı. XVI. yüzyılda yetişen sanatçılar da bu yoldan gittiler. Louvre Sarayı’nı yapan Lescot, mimar Bullant, heykelci Goujon, Bontemps Pilon, ressam Clouet, Fransız rönesansının başlıca temsilcileridir.


Leave A Reply