Güney Amerika kıtasının özellikleri

0
Advertisement

Güney Amerika kıtasının özellikleri ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız aşağıda yer almaktadır.

Güney Amerika Siyasi Harita

Batı Yarıküre’nin güneyinde yer alan Güney Amerika, yeryüzünün dördüncü büyük kıtasıdır. 17.814.435 km2 yüzölçümüyle yeryüzündeki kara alanlarının sekizde birini kaplar. 35° ve 80° batı boylamları ile 12° kuzey ve 55° güney enlemleri arasında uzanan kıta, kuzeyden güney ucuna doğru daralan biçimiyle kabaca üçgeni andırır. Uzunluğu kuzey-güney yönünde yaklaşık 7.200 km, genişliği doğu-batı yönünde yaklaşık 5.300 km’dir. En kuzeydeki noktası Kolombiya’daki Gallinas Burnu, en güneydeki noktası ise Şili’deki Horn Burnudur. Bu konumu ile kıtanın beşte dördü tropikal kuşak içine girer.

Kuzey ve kuzeybatıda Antil Denizi, kuzeydoğu, doğu ve güneydoğuda Atlas Okyanusu, batıda ise Büyük Okyanusla çevrilen Güney Amerika, Drake Geçidiyle Antarktika’dan ayrılır. Kuzeybatısındaki Panama Kıstağı kıtayı Kuzey Amerika’ya bağlar.

Siyasal olarak kıta ve bağlı adalar, 12 bağımsız cumhuriyet ile 2 bağımlı sömürgeden oluşur. Cumhuriyetler, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay ve Venezuela; bağımlı sömürgeler ise İngiltere’ye ait olan, ancak Islas Malvinas olarak Arjantin’in de hak iddia ettiği Falkland Adaları ile Fransız Guyanası’dır.

Güney Amerika dünyadaki kıtalar içinde Güney Kutbu’na en çok yaklaşanıdır. Kıtaya özgü bir başka özellik de, And Dağlarının tropikal kuşakta geniş alanlara yayılması sonucunda, ekvator yakınlarında bile ılıman, hatta soğuk iklim kuşaklarının görülebilmesidir. Bu koşullar iklimde büyük bir çeşitlilik yaratır. Eşine rastlanmayan ekolojik kuşaklar belki de Güney Amerika coğrafyasının en çarpıcı özelliğidir.

Advertisement

Leave A Reply