Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Sözü Hakkında Yazı

0

Mustafa Kemal Atatürk “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” sözü ile ne anlatmak istemiştir, sözün açıklaması, hakkında yazı.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir;

İnsanlık tarihi iniş ve çıkışlarla doludur, insanlık ne zaman ilme sarılmışsa, o zaman büyük başarılar elde etmiş ve yükselmiştir. İlim, insanların karşılaştıkları ve karşılaşacakları bazı problemleri nasıl çözebileceklerini gösterir. Bir toplumun aydınları, ilim zihniyetini kazanamadıkları müddetçe, o toplumun maddi ve manevi kalkınması mümkün değildir. Böyle bir toplum Atatürk’ün de belirttiği gibi, kendini kurtuluşa götürecek hakiki mürşitten mahrum olacaktır.

Türk milletinin yeni yetişen gençleri, ilim ve teknoloji bakımından bizden çok ileri olan ülkelere bakarak bir aşağılık duygusuna kapılmamalıdır. İlim hiç bir zaman bir milletin veya zümrenin tekelinde değildir. İnsanlığın bu günkü ilmi seviyeye gelmesi, çeşitli milletlerden yetişmiş ilim adamlarının çalışmalarıyla olmuştur. Yani, ilim bütün insanlığın ortak malıdır. Kaldı ki, tarihin belli bir kesitinde ilme katkılar yapmış bir milletin çocuklarıyız. Bu yüzden, hiç bir aşağılık duygusuna kapılmadan çağdaş ilmi savunmalıyız.

Dinimiz ilim öğrenmeyi emrettiği gibi, çağımızın gereği de budur. Dinimizde, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı kadar aziz bilinmiş, bilenlerle bilmeyenlerin hiç bir zaman eşit olamayacağı vurgulanmıştır.

İlim kelimesinden sadece fizik, kimya ve biyoloji gibi tabiî ilimleri değil, insan varlığını madde ve manâsıyla inceleyen bütün ilimleri anlamak lâzımdır. Dini ilimler, sosyoloji, ekonomi gibi ilimlerde de ileri olmamız gerekmektedir.

Çağımızın meselelerine geniş bir açıdan baktığımızda, ilmin insanlık âlemi için en hakiki mürşit olduğu görülür, ilmin hakiki yol göstericiliği ilim tarihi açısından bir gerçek olduğu gibi, içinde yaşadığımız çağda da bu hakikat kendini göstermektedir. Bizler de çağımızın önünde gitmek istiyorsak, ilim gibi bir hakiki yol göstericiden mahrum olmamalıyız.


Leave A Reply