Nutuk’ta Ne Anlatılıyor? Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’u Neden Yazmıştır?

0

Mustafa Kemal Atatürk Nutuğu neden yazmıştır, neler anlatmıştır? Nutuğun önemi ve içeriği hakkında bilgi. Nutuk’ta Ne Anlatılıyor?

Atatürk - Nutuk Okurken

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’u okurken…

Nutukta Ne Anlatılıyor?

Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde 15 Ekim 1927’de mecliste 6 gün süren konuşmasında 1919 -1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Konuşma otuz altı buçuk saat sürmüştür. Sonradan “Nutuk, Büyük Nutuk, Söylev” adıyla tarihimizde yerini almıştır. M. Kemal bu konuşmasında; Osmanlı Devleti’nin son günlerini, Milli Mücadele yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatmıştır.

M. Kemal Nutuk’a “1919 senesi Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım” sözleriyle başlayıp; Türk gençliğine seslenişle bitirmiştir. M. Kemal Nutuk’la ülkeyi nasıl kurduklarını ve hedeflerini anlatmıştır.

M, Kemal Nutuk’ta olayları üç aşamada ele almıştır:
 • 1. Birinci aşama: 19 Mayıs 1919’dan 23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışına kadarki dönem,
 • 2. İkinci aşama: 23 Nisan 1920’den 29 Ekim 1923 cumhuriyetin ilanına kadarki dönem,
 • 3. Üçüncü aşama: 29 Ekim 1923’ten 1927 yılına kadarki Cumhuriyet Dönemi.

Nutuk yalnız geçmiş devrin bir hikayesi olarak dünümüzü anlatmakla kalmayıp, yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle, milli varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır. İç ve dış tehditlere karsı Türk gençliğine yol gösterici niteliktedir. Kuvay-i Milliye ruhunun doğuşu, bağımsızlık ve çağdaşlaşmanın yol göstericisidir. Nutuk, sömürge ulusların bağımsızlıklarını kazanmaya yardımcı olacak bir program niteliğindedir. Bu eser okunduğunda, Türk kurtuluş Savaşı’nın bir askeri savaş olduğu kadar bir düşünce savaşı da olduğu görülmektedir.

Nutuk’un en önemli özelliklerinden birisi de, Atatürk’ün sorumlu bir devlet adamı olarak yaptıklarını milleti ile paylaşmasıdır. Bu durum onun açık sözlülüğünü, dürüstlüğünü milletine olan güvenini göstermektedir.

Atatürk “Gençliğe Hitabe” adlı son bölümde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi tehlikelerle karşılaşabileceğine ve ne tür ihanetlere uğrayabileceğine dikkat çekmiş ve yapılması gerekenleri ortaya koymuştur.

Gazi, Nutuk üzerindeki telif hakkını Türk Hava Kurumuna bağışlamıştır.

Nutuk Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusçaya çevrilmiştir.

“Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektlrmelidir. Zaten her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktedir!.. Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz!”
M. Kemal ATATÜRK

Nutuk Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Nutuk”
  1. Söz, konuşma
  “Onun nutkundan sonra bu meselenin artık münakaşa edilmemesi, bitmesi lazımdı.” – M. Ş. Esendal
  2. Söylev
 • “nutuk atmak (veya çekmek) ”
  uzun, sıkıcı bir konuşma yapmak veya özden yoksun bir söylev vermek
  “Bir nutuk çekmeye başlarken birdenbire yutkunmuş, susmuştu.” – Y. K. Beyatlı
 • “nutuk vermek ”
  bir konuda özel olarak hazırlanıp konuşmak
  “Kapıdan içeri bir adım attıktan sonra durdu, nutuk verir gibi elini sallayarak…” – R. N. Güntekin
 • “nutku tutulmak ”
  korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
  “Birdenbire nutku tutuldu ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı.” – N. F. Kısakürek

Leave A Reply