19 Mayıs Şiirleri, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şiirleri

2
Advertisement

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler, 19 Mayıs’ın önemini anlatan Şiirler, 19 Mayıs hakkında şiir.

19 Mayıs Şiirleri

19 Mayıs Şiirleri

19 MAYIS

On dokuz Mayıs’ta Samsun ufkudan,
Bir güneş yükseldi, göklere doğru,
Bu millet uyandı, derin uykudan,
Koştu o parlayan güneşe doğru.

Bu güneş hürriyet müjdecisiydi.
Göklere yükselen O’nun sesiydi.
Bu ses, iman dolu hakkın sesiydi.
Mustafa Kemal’in ta kendisiydi.

Ona bakan gözler yandı tutuştu,
Onu gören herkes peşinden koştu,
Bağlandı güvenle yüce başkana,
Oğul, kız, dede, baba ve ana.

Savaştık Sakarya, Dumlupınar‘da,
İçten titrer herkes dünü anar da.
Damarlarda Türklük kanı yanar da,
Kükremez olur mu yanar dağ gibi.

Advertisement

Ali SAĞTÜRK


SAMSUN GÜZELLEMESİ

Diner dertleri her gözü yaşlının,
Samsun’da teselli sunar dalgalar,
Şavkı vurmuş gibi O “gün başlı”nın
Yanar pırıl pırıl, yanar dalgalar.

Rüzgâr gizli gizli bir haber verse,
Kıyı yeşil giyip murada erse,
Ne gün kırık dökük bir gemi görse
19 Mayıs‘ı anar dalgalar.

Samsun göklerin Türk’ün bayrağı,
Samsun tarlasının eşsiz toprağı,
Samsun tütününün altın yaprağı,
Uzakta bir gümüş pınar dalgalar.

Samsun suya doğru kaydıkça kayar,
Görenler yüzmeye niyetli sanar,
Su maviye, bahar yeşile boyar,
Cennete ulaştık sanar dalgalar.

Ata’yı anarken yanar burkulur,
Tunçlaşmış halini heykel bulur,
Köpük köpük beyaz güvencin olur,
Ayak uçlarına kadar dalgalar.

Advertisement

Behçet Kemal ÇAĞLAR


19 MAYIS VE İLK ADIM

Bin dokuz yüz on dokuz
Mayısın on dokuzu,
Bir milletin yeniden
Doğuşudur işte bu.

O gün çıktı Samsun’a
Mustafa Kemal Paşa,
Umut olup yayıldı
Tüm yurda baştanbaşa.

Güvenip milletine
Yaptı büyük plânı,
Kovmalıydı bu yurttan
Fransız’ı, Yunan’ı.

Bir büyük heyecan ki
Zafer vardı sonunda,
Millet bütün olmuştu
Önder’inin yanında.

Kurtuluş meşalesi
Alevlendi ilk o gün,
Bu öyle bir tarih ki,
Unutulmaz hiç bir gün.

Bayram oldu bu tarih
Yüce Türk Milleti’ne,
Armağan etti Ata
Onu Türk gençliğine.

Atila Çakıroğlu


19 MAYIS

O gün doğdu Samsun’dan
Kurtuluşun güneşi,
Adı Mustafa Kemal
Kalbimizde hep yeri.

Önder olup millete
Kovdu düşmanı yurttan,
Kavuştuk özgürlüğe
Kurtulduk tutsaklıktan.

Bu öyle bir tarih ki,
Türkiye’nin temeli.
Bu temelle kuruldu
Türk’ün Cumhuriyeti.

Advertisement

Kutluyoruz her sene
Biz bu büyük bayramı,
Bu bayram ki, gençlere
Atatürk armağanı.

Atila Çakıroğlu


ATA VE 19 MAYIS

Dağ başını duman almış
Şanlı Ata, büyük Ata,
Bugün bize senden kalmış,
Şanlı Ata, büyük Ata.

Güçlük sarmış her yanını,
Sakınmamışsın canını,
Kurtarmışsın vatanını.

Şanlı Ata, büyük Ata,
Rahat uyu gençlik korkmaz,
Çocukların neler yapmaz?
Ölse vatanını satmaz,
Şanlı Ata, büyük Ata
Fahrünnisa Elmalı


19 MAYIS

Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.

Karanlığa gömülmüş,
Vatana nur oldu O,
Yas bağlayan ruhlara,
Yüreklere doldu O…

O, bir yaman volkandı,
Başbuğdu, kahramandı…
Bugünü kuran odur,
Yurdu kurtaran odur.

Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.

İ. Hakkı TALAŞ


MUSTAFA KEMAL

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı:
Selam durdu kayığı, çaparı, takası,
Selam durdu tayfası.

Advertisement

Duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu;
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil;
Sarılan anayurda
Kemal Paşa’nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken koca komutan Karadeniz’in halini bir görmeliydi…

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar.
İzin verseydi Mustafa Kemal Paşa;
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum’a kadar.

Cahit KÜLEBİ


GENÇLİK MARŞI

Dağ başını duman almış
Gümüş dere durmaz akar.
Güneş ufuktan şimdi doğar
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin!

Bu gök, deniz nerede var,
Nerede bu dağlar, taşlar?
Bu ağaçlar, güzel kuşlar…
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin!

Her geceyi güneş boğar
Ülkemizin günü doğar;
Yol uzun olsa da ne var?
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin!

Advertisement

Ali Ulvi ELÖVE


19 MAYIS

Tekmil Anadolu ayakta
Bu gelen Bandırma vapuru
Mustafa Kemal’in bakışı,
Göklerden duru

Boz kalpağını çıkarsın hele bir Mustafa Kemal
Pırıl pırıl altın saçları uçuşur rüzgârlarda.
Mustafa Kemal’in elbisesi
Rütbesiz nişansız

Ve avuçlarında – Kaderi yazılmış Türkiye’min.
Mavi bir umman var
Mustafa Kemal’in ellerinde
Zafer çiçekleriyle bezenmiş bir dal
Bir güneş gibi doğacak Samsun ufkundan
19 Mayıs sabahı
Mustafa Kemal.

Karadeniz sere serpe uzanmış önünde,
Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır
Gazi Anadolum divan durmuş bekleşir
Mustafa Kemal geliyor.

Özker YAŞIN


19 MAYIS

Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk’ün önü,
Bekliyoruz Ata’yı,
19 Mayıs günü…

Ata Samsun’a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu,
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu

19 Mayıs hayat,
Yurda açtı o kanat,
Yendi bütün düşmanı,
Sultanları devirdi,
Türk’ün Başkomutanı…

Ali ERTAN


19 MAYIS

Hür yaşamak isteyen bir millet köle olamaz,
Geçiremez boynuna tutsaklık çemberini.
Al bayrağımın rengi dünya yıkılsa solmaz,
Alamaz hiçbir kimse yurdumun tek yerini.

Advertisement

Canımızdan daha çok vatanı severiz biz,
Yan bakanın gözleri göremez Türk elini,
Biz on dokuz Mayıs’ın kükreyen erleriyiz.
Kırarız saldıracak düşmanların belini.

Öyle bir iman ile taparım ki yurduma,
Gökteki güneş sönse bu aşkım sönmeyecek,
Binlerce selam saygı büyük şanlı orduma,
Ey Atam, Türk gençliği yolundan dönmeyecek
Ali Osman Atak


19 MAYIS

İşte 19 Mayıs
Vardık bir kapısına Anadolu’nun önlerine Samsun’un
Öyle büyüdü ki ağzımız
Öyle acıktık ki,
Bize ekmek değil, dağ sunun.
Tez Erzurum’a, Sivas’a, Ankara’ya
İlk uçan kuşla birlikte giden.
Dorukları duman almak üzredir,
Otlara, kavaklara, başaklara yel gibi
Varalım yeniden.

Nerdeyse,yurdun neresindeyse o,
Soluğumuz ulaşsın üstüne yalım yalım.
Yüce ataların eyleminde yücelelim bir daha
Sömürgenden kurtulalım

Yediden yetmişe analar, babalar, oğullar, kızlar,
Elleri, ayakları geçmişten geleceğe büyümüş bak.
Yüreğin bütün ulusun yüreği…
Adın Mustafa Kemal,
Ne güzel başlamak.
F. Hüsnü Dağlarca


19 MAYIS

Mondros Mütarekesi,
Kararttı ufukları
Milletimin elinden
Alındı silahları

Yer yer işgal edildi
Yurdum dört bir taraftan,
Düşmanla birlik oldu
Bu kara günde sultan.

Mustafa Kemal, o gün,
Baş oldu milletime,
Samsun’dan güneş gibi,
Doğdu zulmün üstüne.

Başlattı milletimin
“Kurtuluş Savaşı”nı
Gösterdi tüm dünyaya
Türk’ün şahlanışını.


19 MAYIS

19 Mayıs günü,
Yaşıyor kalbimizde,
Atatürk güneş gibi,
Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.

Advertisement

Ülkü verir, hız verir.
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata’yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

F. ELMALI


19 MAYIS 1919

Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun’a demir attı,
Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY


ŞU SONSUZ KOŞU

Samsun’a ayak basmış Kahraman bugün,
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata’nın rüyasına gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü…
Biz sonsuz bir sabahtayız… O uyusun,
Sevincimiz coşturur O’nun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun’dan yola,
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağın Ankara Kalesi’nde hür,
Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

Advertisement

On dokuz Mayıs’ın hür başına çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay’ı, gül ay’ı,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Ceyhun Atuf KANSU


TÜRK GENÇLİĞİ

Stadyumlarda aldık,
Erkek kız yerimizi
Atatürk ateşinden,
Yaktık meşalemizi.

Bir bütünüz biz artık
Adımız “TÜRK GENÇLİĞİ”
İleri, hep ileri,
Boğarız geriliği.

Aydınlık geleceğe,
Güvenle yürüyoruz.
19 Mayıs’ta biz,
Çığ gibi büyüyoruz.


19 Mayıs

Yabancılar eline geçip kutsal toprağım,
Yepyeni dinç bir ordu coşarak bu imanla,
Kara günler içinde hasta yaşanıyordu.
Dumlupınar, Sakarya, İnönüler yarattı,

İniyordu göklerden kanım rengi bayrağım,
Kemal’imin emrinde taşkın şeref ve şanla,
Gözlerden yağmur gibi yaşlar boşanıyordu.
Eşsiz tarihine bir yaprak daha kattı.

Kükredi tam bu anda umutlu bir kahraman,
Yurdu kurtarmak için ruhu köpürdü, taştı,
Doğuşta vardı onda sarsılmayan iman,
Attığı her adımda ülküsüne yaklaştı.

Geceye bir aydı o, adı Mustafa Kemal,
Bu adla süslenmekte tarihin yaprakları,
On Dokuz Mayıs günü doğuverdi bu hilâl,
Özlemle kucak açtı Samsun’un toprakları.

Doğar doğmaz bu hilâl On Dokuz Mayıs günü,
Parlak ışıklarıyla ruhları aydınlattı.
Düşünerek o büyük tarihteki ününü,
Aydınlanan bu ruhlar kabardı, şaha kalktı

Süleyman Ege

Advertisement

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…
Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

İ. Hakkı TALAS


19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,
En yüce bayram.
Bize armağan,
Bıraktı Ata’m.

Sağız vatanca,
Kafamız zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.

Ata’yı sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O’na benzemek,
Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Koşun güzele,
Bilime diyor.

Samsun’a O’nun,
Çıktığı bugün.
Vatanda düğün,
Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU

Advertisement

O GELİYOR

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar ?
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş.
Bugün Çaltıburnu’ndan gülerek doğan güneş.

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Uyanın Samsunlular.
Uyumak ölüme eş.
Diriltir ruhunuzu,
Ufukta bir gemi var.

Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor ?
Fakat yolu mu az, yoksa yükü mü ağır ?
Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, hız yüklü !
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır.
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki, gökler bir küme yıldız yüklü.
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

Yıl 1919
Mayıs’ın on dokuzu.
Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi ?
Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli inleyen her yürek canlanacak.
Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel !

Celal Sahir EROZAN


2 yorum

Leave A Reply